fbpx

Informationsmaterial


Informationsmaterial och artiklar 

Vill du se hur en validering går till?

Hotell och Restaurangfacket, HRF har genom ESF projektet En värld av möjligheter gjort en film om validering inom Hotell och restaurangbranschen. Här visar vi hur en validering går till och hur den leder till att kvalitetssäkra kompetensen i fyra olika yrken, kock, servering, hotellreception och hotellkonferens.

Validering är ett sätt att säkerställa kompetenserna för kockyrket i offentliga kök. Detta är en film där en kommun som validerar, berättar hur det går till och varför de validerar

Nedan visar vi ett exempel på ett samarbete för att inspirera

Samarbete kring kompetensförsörjning mellan Region Västernorrland, Sollefteå kommun, UHR Utbildning och Validering Väst. Här har regionen byggt en kompetensplattform med validering. För att läsa mer om detta, Klicka här


I ett samarbete har en handbok tagits fram
Projektet Med smak för kunskap Handboken har arbetats fram under projektet Med smak för kunskap som finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF), och har drivits av RISE genom värdskapet Måltid Sverige. Projektets mål har varit att öka förmågan att bedriva en strategiskt långsiktigt jämställd och jämlik kompetensförsörjning av måltidspersonal inom offentlig sektor.

Klicka här för att komma till handboken


För dig som vill validera dina kompetenser

För dig som vill lära dig mer om validering och hur du kan validera din kunskap Klicka här

For information about validation in English, click here 

Om du är inskriven vid Arbetsförmedlingen skall du vända dig till Arbetsförmedlingen eftersom de har upphandlat validering av yrket kock och servering. Börja med att fylla i ett självskattningsformulär och tala sedan med Arbetsförmedlingen om insatsen; Validering mot antingen Kock eller servering. Besök Arbetsförmedlingen

Om du är inskriven vid Arbetsförmedlingen skall du vända dig till Arbetsförmedlingen eftersom de har upphandlat validering av yrket kock och servering. För ytterligare information om validering via arbetsförmedlingen finns information på svenska, engelska och arabiska  Börja med att fylla i ett självskattningsformulär och tala sedan med Arbetsförmedlingen om insatsen; Validering mot antingen Kock eller servering. Besök Arbetsförmedlingen

Gesällbrev

Vid en fullt godkänd validering kan du söka Gesäll. För att få gesällen krävs att du uppfyller alla krav under valideringen. Provbestämmelserna är fastställda av Sveriges Hantverksråd, som du kan läsa om här: Provbestämmelser för gesäll.  Du ansöker själv om gesäll hos Hantverksrådet  där du också hittar blanketten ”Anmälan till yrkesprov/validering”

För arbetsgivare som vill validera inom sin organisation

Är du arbetsgivare och vill lära dig mer om hur du kan validera i din egen organisation Klicka här
För att lära dig mer om hur du som arbetsgivare kan tjäna på validering i din organisation kan du Klicka här

Validera mot betyg

Du kan läsa mer om hur du kan bli validerad mot betyg här Validera mot betyg


Artiklar om validering och samarbeten

Nedan finns informationsmaterial samt artiklar.

  • För att läsa mer om våra referenser för valideringsmodellen kan du läsa mer här; Referenser

  • Våra yrkesbedömare är en stolthet för branschen, vill du läsa mer om våra yrkesbedömarkonferenser klicka här; Yrkesbedömarkonferens

  • Här kan du läsa om två validanders upplevelse av validering privat och via arbetsförmedlingen, du får även lära känns vår yrkesbedömare Dragan Jovic Artikel med Michael, Tomas och Dragan

  • Läs mer om vår yrkesbedömare, Christopher Angerborn Pintscher. Christopher är aktiv yrkesbedömare och berättar mer om sin roll, samt betydelsen av duktiga och dedikerade yrkesbedömare för branschen.  Artikel om yrkesbedömare Unionen

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm