fbpx

Kostnader och Informationsmaterial


Kostnad för validering

Branschens validering genomförs utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Dessa krav uppdateras vid behov. Metoden är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är också den enda vägen för den som vill ta ut ett gesällbrev.


Grundkostnader

Administrativa avgifter till UHR Utbildning

Fas 1 – Dialog och kartläggning
Fas 1 innebär en dialog om erfarenheter och kunskaper. i denna dialog beslutar yrkesbedömaren hur den som ska valideras, ska gå vidare.
2 500 kr

Fas 2 – Praktisk bedömning
Om dem som ska valideras går vidare, sker denna fas. detta är en praktisk bedömning på en arbetsplats. Här sker en validering  mot anställningsbarhet. valideringen resulterar i ett kompetensintyg och eventuellt ett underlag för komplettering.
3 500 kr

Fas 3 – Validering mot betyg
Fas 3 är validering  mot betyg och görs på en skola. 
2 500 kr

Tillkommande kostnader
Vidare kan en yrkesbedömare ge offert på: Material och tid. Kontakta yrkesbedömaren och be om en offert

Kostnadseffektiv validering
Vill du certifiera en yrkesbedömare till den egna verksamheten kostar certifieringen 6000 kr (en gångs kostnad).
Därefter tillkommer endast de administrativa avgifterna till UHR utbildning enligt ovan per validand.Informationsmaterial och artiklar 

Validering

För dig som vill validera dina kompetenser

För dig som vill lära dig mer om validering och hur du kan validera din kunskap Klicka här

Om du är inskriven vid Arbetsförmedlingen skall du vända dig till Arbetsförmedlingen eftersom de har upphandlat validering av yrket kock och servering. Börja med att fylla i ett självskattningsformulär och tala sedan med Arbetsförmedlingen om insatsen; Validering mot antingen Kock eller servering. Besök Arbetsförmedlingen

För arbetsgivare som vill validera inom sin organisation

Är du arbetsgivare och vill lära dig mer om hur du kan validera i din egen organisation Klicka här
För att lära dig mer om hur du som arbetsgivare kan tjäna på validering i din organisation kan du Klicka här

Gesällbrev

Vid en fullt godkänd validering kan du söka Gesäll. För att få gesällen krävs att du uppfyller alla krav under valideringen. Provbestämmelserna är fastställda av Sveriges Hantverksråd, som du kan läsa om här: Provbestämmelser för gesäll.  Du ansöker själv om gesäll hos Hantverksrådet  där du också hittar blanketten ”Anmälan till yrkesprov/validering”

Validera mot betyg

Du kan läsa mer om hur du kan bli validerad mot betyg här Validera mot betyg


Artiklar om validering och samarbeten

Nedan finns informationsmaterial samt artiklar.

  • För att läsa mer om våra referenser för valideringsmodellen kan du läsa mer här; Referenser

  • Våra yrkesbedömare är en stolthet för branschen, vill du läsa mer om våra yrkesbedömarkonferenser klicka här; Yrkesbedömarkonferens

Vill du se hur en validering går till?

Validering sker i både offentliga och privata kök. 

Hotell och Restaurangfacket, HRF har genom ESF projektet En värld av möjligheter gjort en film om validering inom Hotell och restaurangbranschen. Här visar vi hur en validering går till och hur den leder till att kvalitetssäkra kompetensen i fyra olika yrken, kock, servering, hotellreception och hotellkonferens.

Validering är ett sätt att säkerställa kompetenserna för kockyrket i offentliga kök. Detta är en film där en kommun som validerar, berättar hur det går till och varför de validerar

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm