fbpx

Gesällbrev


Gesällbrev – branschens yrkesbevis
Är du duktig på ditt yrke och vill ta ut en gesäll?
Gesällen är ett yrkesbevis utfärdat av branschen som visar att du till fullo behärskar de krav som ställs inom just ditt yrke. Förutom din egen yrkesstolthet har du nytta av det när du söker in på en utbildning, söker jobb, löneförhandlar eller söker jobb utomlands.

Hur går det till?
För att kunna ansöka om gesällbrev måste du först ha genomgått valideringsprocessens två faser.
Fas 1: Muntlig kartläggning och bedömning av din kompetens.
Fas 2: Praktisk bedömning av din kompetens.

Behöver du komplettera för att ta gesällbrev?
Efter valideringsprocessen får du ett intyg som visar vilka av kraven du uppfyller och vad som behöver utvecklas. Om du inte får godkänt på alla moment i valideringsprocessen kan du komplettera genom enstaka kurser hos till exempel kommunen eller i vuxenyrkesskolan eller praktisera i det du vill lära dig. Därefter kan du göra om valideringen (Fas 2) och söka gesäll på nytt.

Hur gör man för att söka gesällbrev?

Under valideringen görs gesällprövningen. Du behöver endast söka ditt gesällbrev hos Hantverksrådet om du uppnått kocktitel under valideringen.
Den som aspirerar på ett gesällbrev kan själv ansöka hos Hantverksrådet.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm