fbpx

Validering


Validering innebär att man kartlägger, bedömer och värderar en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, det vill säga en individs reella kompetens. Genom valideringen får den validerade ett skriftligt intyg på sin kunskap och kompetens.

Validering av fyra yrken inom hotell och restaurang
Inom hotell- och restaurangbranschen är det många som saknar formella papper på sin kunskap. UHR har därför tillsammans med företrädare från branschen och lärare från yrkesprogrammen Hotell- och turism samt Restaurang- och livsmedel arbetat fram en nationell valideringsmodell för fyra yrken: kock, servering, hotellreception och hotellkonferens.
Modellen är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan och den enda som är godkänd av branschen.
Valideringen görs av en yrkesbedömare med stöd av ett webbaserat verktyg. Yrkesbedömaren är verksam och kunnig inom sitt yrke och har utbildats och certifierats av UHR.

Läs mer om validering

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm