fbpx

Frågor och svar


Här hittar du frågor och svar om valideringsmodellen. 

Jag vill validera min kompetens som kock nu, hur går jag vidare/vad är nästa steg?
Vi beräknar att kunna erbjuda valideringar storskaligt från Q2 2024. I samband med det skickar vi ut information om hur man kan gå till väga om man vill genomgå en validering.

Vad kostar det att anlita en yrkesbedömmare?
Det varierar beroende på vart och av vem valideringen utförs. UHR tar ut en fast kostnad för nyttjande av verktyget.

Kommer yrkesbeviset likställas med Gesällbrevet?
Planen är att likställa yrkesbeviset med Gesällbrev för kock men här har vi inte alla delar klara än.

Hur förhåller UHR:s modell till Komvux och validering mot betyg?
Kvalifikation för yrkesrollen kock motsvarande SeQF nivå 4 och matchar följande kurser i VUX yrkespaket; Hygien 100 p, Livsmedels och näringskunskap 100 p, Matlagning 1–3 500 p, Specialkoster 100 p.

Hur förhåller sig modellen mot framtida ämnesbetyg?
När ämnesbetygen är klara kommer vi koppla kvalifikationerna mot dem.

När kommer möjligheten att utbilda nya yrkesbedömare?
Under veckorna 2 och 4 fokuserade vi på att utbilda/uppdatera befintliga yrkesbedömare men planen är att utbilda nya yrkesbedömare så snart som möjligt efter det. Räknar med att kunna göra det under första kvartalet 2024.

Betalar ni yrkesbedömarna?
Nej UHR betalar inte yrkesbedömarna.

Finns det någon kostnad kring valideringen?
UHR kommer ta ut en kostnad för att använda verktyget. Sen varierar kostnaden för valideringen beroende på vem som utför den. Processen är nedkortade från 10 till 4 dagar. Det innebär att den blir mer både tids- och kostnadseffektiv.

 

Fick du inte svar på din fråga?
Skicka din fråga direkt till oss på info@uhr.nu 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm