fbpx

Frågor och svar


Här hittar du frågor och svar om validering. 

 

Vad kostar det att validera sig?
Det varierar beroende på̊ var och av vem valideringen utförs. Rekommenderat pris från UHR för en validering är ca 12 000 kr exklusive moms, men det kan variera något beroende på hur många valideringar som genomförs och varierande omkostnader för respektive valideringsleverantör.

Kommer yrkesbeviset likställas med Gesällbrevet?
Ja, UHR jobbar tillsammans med Hantverksrådet på att en validering som ger yrkesbevis för kock ska ge möjlighet att ansöka om Gesällbrev för kock. Det ska vara möjligt att ansöka om Gesällbrev med yrkesbevis under hösten.

Hur förhåller sig UHR:s modell till Komvux och validering mot betyg?
Kvalifikation för yrkesrollen kock motsvarande SeQF nivå̊ 4 och matchar följande kurser i VUX yrkespaket; Hygien 100 p, Livsmedels och näringskunskap 100 p, Matlagning 1–3 500 p, Specialkoster 100 p.

Hur förhåller sig modellen mot framtida ämnesbetyg?
När ämnesbetygen är klara kommer vi koppla kvalifikationerna mot dem.

När kommer möjligheten att utbilda nya yrkesbedömare?
Nya datum för yrkebedömarutbildning kommer löpande att läggas ut under Yrkesbedömare

Betalar ni yrkesbedömarna?
Nej, UHR betalar inte yrkesbedömarna. Valideringsleverantören får däremot betala en avgift till UHR för att få använda valideringsmodellen med tillhörande plattform och underhåll.

Finns det någon kostnad kring valideringen?
UHR kommer ta ut en kostnad för att använda verktyget. Sen varierar kostnaden för valideringen beroende på vem som utför den. Processen är nedkortade från 10 till 4 dagar. Det innebär att den blir både mer tids- och kostnadseffektiv.

Fick du inte svar på din fråga?
Skicka din fråga direkt till oss på validering@uhr.nu 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm