UHR tycker


Här hittar du UHR:s ställningstagande i olika utbildningsfrågor.

Remissvar Gymnasieutredningen

Remissvar gällande standard för branschvalidering

Yttrande gällande yrkespaket och protokollföring

Remissyttrande Betänkandet Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen, SOU 2008:112

Remissyttrande Departementspromemoria: Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram, Dnr 2008/Remissyttrande 

Remissyttrande Betänkandet Yrkeshögskolan – för yrkeskunnande i förändring, SOU 2008:29

Remissyttrande Betänkandet Framtidsvägen, SOU 2008:27

UHR:s råd till branschföreträdare i lokala programråd

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm