fbpx

Vill du bli validerad?


Är du intresserad av att bli validerad som kock?

Toppen! Då ska vi försöka beskriva vad det innebär och hur du går vidare.

En validering tar 4 hela dagar att genomföra. Du genomför den tillsammans med en av UHR utbildad yrkesbedömare. Den består av:

  • En kartläggning – där du svarar på frågor kring din yrkesbakgrund. Här bedöms om du har tillräckliga förkunskaper för att gå vidare till teoretisk- och praktisk prövning.
  • En teoretisk prövning – ett antal flervalsfrågor som prövar dina teoretiska kunskaper inom kockyrket
  • En praktisk prövning – sammanlagt 3 dagar i ett restaurang- eller storkök under pågående verksamhet där du visar för din yrkesbedömare att du kan arbeta som kock
  • Sammanställning och intyg – din yrkesbedömare går igenom samtliga moment i valideringen med dig. Om du klarat momenten får du ett yrkesbevis som kock. Om du inte klarat alla moment får du ett valideringsintyg på det du klarat och en sammanställning över vad du behöver förstärka genom tex utbildning.

Inom kort kommer vi publicera en karta med alla våra godkända valideringsleverantörer. Tillsvidare kan du anmäla ditt intresse via knappen nedan.  

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm