fbpx

Yrke och kompetens


Hotell- och restaurang är en stadigt växande framtidsbransch som skapar allt fler jobb.

För att branschen ska ha fortsatt god tillväxt måste utbildningarna hålla hög kvalitet och vara tillgängliga i hela landet. Det måste också finnas goda möjligheter till kompetensutveckling och att göra karriär.

UHR arbetar för att höja branschutbildningarnas status och för att öka karriärmöjligheterna. Vi har tillsammans med branschen utarbetat en modell för validering av yrkena kock, servering, hotellreception och hotellkonferens där gesällbrev ingår som en del. I samarbete med arbetsförmedlingen har vi utarbetat ett snabbspår för kockar med syfte att få nyanlända snabbare i arbete.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm