Kontakt


Kersti Witten, sekreterare, k.witten@visita.se, 08-762 74 62
Marina Nilsson, marina.nilsson@hrf.net, 08-588 09 851, 0701-66 60 05

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger
c/o Visita
Box 3546
103 69 Stockholm

info@uhr.nu

Anna Ålund, verksamhetschef, UHR Utbildning AB, anna.alund@uhr-utbildning.se, 08-762 74 30
Kontakta Anna om validering, gesäll och snabbspår.
Samma adress som ovan.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm