Parter


UHR består av fyra samverkande parter:
Visita, Arbetsgivareföreningen KFO, Unionen samt Hotell- och restaurangfacket HRF.

Rådet sammanträder i sin helhet två gånger per år och utser ett arbetsutskott, AU, som hanterar UHR:s löpande arbete.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm