fbpx

Hantverksrådet godkänner fyra yrken för gesäll inom hotell och restaurang


Gesällbrevet är ett bevis på att någon uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Det ökar chanserna till en gedigen karriär inom yrket, både i Sverige och utomlands.  I samband med att man får gesällbrevet bedöms de praktiska kunskaperna och färdigheterna i en verklig arbetsmiljö på en restaurang eller på ett hotell. Bedömningen görs av en certifierad yrkesbedömare som utbildats av UHR, hotell- och restaurangbranschens gemensamma yrkesråd.  Bedömningen tar cirka fem till tio dagar beroende på aspirantens bakgrund.

  •  Det här är ett sätt att höja statusen för våra yrken, säger Pim van Dorpel, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket. Vårt yrkeskunnande sitter i händerna och är intuitivt. Vi i branschen har tidigare varit för dåliga för att dokumentera vad yrkesskickligheten består av. Nu kan de anställda få ett papper på vad de har för kompetens vilket är ett sätt att lyfta fram det fantastiska kunnande som finns i hotell- och restaurangbranschen.

Även de elever som tar betyg inom hotell- och restaurangskolan kan bygga på med yrkesbedömning enligt branschens krav. Efter godkänt intyg kan eleven också plocka ut en gesäll. Aspirantens praktiska handlag och yrkeskompetens mäts, dokumenteras och bedöms med stöd av ett bedömningsunderlag via ett internetbaserat verktyg. Det är för att säkra upp att bedömningen är objektiv och rättvis och grundas på branschens kompetenskrav för gesäll.

  • Gesällbreven tydliggör yrkenas roll och det viktiga och värdefulla hantverket som krävs i varje yrkeskategori, det höjer statusen och attraktionskraften för vår bransch. Extra roligt är det att vi nu kan erbjuda gesäll även för hotellkonferens och hotellreceptionsyrket, säger Göran Andersson, ordförande i UHR.

Kontakta UHR för att få mer information om kostnaden.

UHR.nu

hantverksrad.se

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm