fbpx

Yrkesbedömarkonferens


 Yrkesbedömarkonferens

Navet i branschens modell för att validera yrkeskompetens är de professionella yrkesbedömarna. När de har certifierats kan de stötta och synliggöra kompetenser som är viktiga för att få in fler professionella som kan vara med och utveckla hotell och restaurangbranschen. UHR utbildning bjuder in till yrkesbedömarkonferens ungefär varje år. Syftet med yrkesbedömarkonferensen är att yrkesbedömare får möjligheter att föra dialog med varandra och med UHR utbildning samt inbjudna som på olika sätt stöttar branschens validering.

UHR:s branschvalidering sker inom fyra yrken. UHR har certifierade yrkesbedömare i samtliga av Sveriges 21 län. I dag står ca 250 certifierade yrkesbedömare redo att bedöma kompetenser mot anställningsbarhet. Dessutom har vi flera yrkesbedömare som validerar yrkeskunskaper mot betyg, till exempel i ett skolkök. Kockar är ett bristyrke och det är en stor efterfrågan på kockar som snabbt kan börja arbeta. Valideringar sker även inom servering som också börjar bli ett bristyrke samt i hotellyrkena reception och konferens.

Branschens utbildningsråd, UHR, har tagit fram modellen och verktyget i samråd med branschen och yrkesskolorna. Utbildning av yrkesbedömare och administrationen liksom kommunikation och information runt validering av drivs i UHR Utbildning AB.

  

Bilder från yrkesbedömarkonferensen 8 november 2017. Foto Per Myrehed

Till konferensen 2018, på Hotell Rival i Stockholm kom yrkesbedömare från elva län och från skilda organisationer och kök, alltifrån stora offentliga kök till små restauranger. Som verksamhetsledare för UHR Utbildning kan jag bara glädjas åt det engagemang och den yrkesstolthet som blev synlig under den dagen. Yrkesbedömarkonferensen hölls på ABBA-Bennys hotell på Söder i Stockholm. Tack till alla på Rival som gjorde konferensdagen lyckad för oss som gästade er!

I bakre raden, andra från vänster, står Anna Ålund, verksamhetsledare UHR Utbildning, tillsammans med yrkesbedömare från 11 olika län i Sverige.

Attilio Jaconelli, metodutvecklare Visita, berättade hur valideringsmetoden och verktygets togs fram: ”Anställningsbarhet är en röd tråd i modellen och en arbetsgrupp arbetade fram kunskapsmålen. I arbetsgruppen ingick HRF, yrkesutövare från branschen, Skolverket och Visita: Vi processade fram kompetensmål, nedbrutna till mätbara mål under ett halvår. Sedan testades modellen i piloter, utvärderades och skruvades till. Valideringen kunde bara testas i skarpt läge, bara då kunde man se om modellen fungerade. Ledorden i projektet var – förankring, transparent, legitim, användarvänlig, kostnadseffektiv.”
Attilio ger också förslag vad gäller logistiken för att kunna validera inom en organisation: ”En idé att byta plats med en befintlig medarbetare så det andra köket ej står obemannat”

Ted Ringkvist är lärare i Huddinge kommun och certifierad yrkesbedömare i yrket serveringPatrick Tribo ansvarig för Scandic Hotels kökschefer i Sverige.
”Jag är här för att stötta våra yrkesbedömare i deras viktiga uppdrag.”
Patrik Triborn är ansvarig för alla kökschefer i Sverige, Scandic Hotels (till vänster). Han önskar att fler tog gesäll: ”Vi behöver öppna upp värdet av gesällbrevet. Vi har tappat gesällvärdet i vår bransch. Min mamma var frisör och pappa snickare, de hade bägge gesäll och därför tog jag gesäll och mästarbrev.Vi tillsammans med våra yrkesbedömare brinner för näringen. En viktig del av validering är att säkra standarden i branschen.

Konferensen ger också utrymme till mingel yrkesbedömare emellan. Detta då de lär sig av varandra och kan utbyta erfarenheter.

Anders Sessler, tidigare ordförande för UHR Utbildning AB och Jesper Henryson, hotelldirektör Hotell Rival. Jesper Henryson önskade oss välkomna och berättade om hotellet. ”Jag tycker att det är en utmärkt idé med valideringar, där har Rival och Scandic ett gemensamt intresse och kan stötta varandra”, säger Jesper Henryson.
Lars-Ove Ingemansson och Kari Matinmikko, lärare på Stockholms hotell- och restaurangskola var två av dem som bidrog med sin kunskap när metoden arbetades fram samt testade valideringsverktyget för UHR.

”Validering är så jäkla bra! Jag har validerat tre till fyra personer, alla är grymt duktiga. Språket var inget hinder, vi hade en tolk första dagen, sedan klarade vi oss utan. Jag var själv i Paris som 20-åring och fick jobb i ett kök utan att kunna ett ord franska. I den här branschen går det, det är det inga problem. En del har även hört av sig privat för att bli validerade men jag kan inte sätta en vettig prislapp. Nu är jag nyfiken på vad som händer framöver.” Magnus Prössel, kökschef Scandic Hotels, Malmö​.[

 ”Vårt kök är öppet för att ta emot validander. Mustafa på Sodexo är nu validerad kock och lagar 3.500 portioner mat per dag till skolan. Tack vare valideringen har han fått det intyg han förtjänar och kan vara med i viktiga upphandlingar. Men många av dem som borde valideras och bli kockar är fast i nyckelpositioner och har svårt att komma loss. ”
Mats Pettersson, kökschef på Sodexo AB och yrkesbedömare. 
”Det är fantastiskt om de som arbetar som kockar idag och har 20 års erfarenhet faktiskt kan få anställningsbevis på att de är kockar.” Therese Andersson, 1:e kock och yrkesbedömare i Bengtsfors kommun, Västra Götaland. 
”Det är utvecklande att arbeta med valideringar. Jag har en liten restaurang och jag vill göra mer än att arbeta i köket. Jag vill hjälpa till, göra något för de som är nyanlända.” Nabil Ben Amor, kock Fortem HC Stockholm AB, kock och certifierad yrkesbedömare.”Vi blev certifierade yrkesbedömare i våras och nu är vi redo att validera inom kommunen i Bengtsfors. Vi annonserar på hemsidan om möjligheten att bli validerad hos oss så nu får vi se vilka som nappar. ” Madelene Enarsson, teamledare och yrkesbedömare i Bengtsfors kommun, Västra Götaland.

Kersti Witten, specialist utbildningsfrågor Visita och sekreterare i UHR:s arbetsutskott med Dragan Unic, Food & Beverage Manager och certifierad yrkesbedömare kock, Hotel Öresund.

Äntligen samlades många av oss som är engagerade i validering av kompetens och yrkeskunskaper inom hotell- och restaurangbranschen. Vi sågs på Hotell Rival en novemberdag 2017 och avslutade konferensen med en god, härlig, lång och pratig lunch i restaurangen. Som alltid på Rival med fin service, tack för den och den vällagade maten!

Hotell Rival bjöd på fantastisk mat, väl uppskattat av de erfarna kockarna.

Stort tack till samtliga yrkesbedömare som deltog i konferensen.

Anna Ålund verksamhetschef
UHR utbildning AB

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm