fbpx

Våra utredningar


Tillväxtvärk
En kartläggning av kompetensbehovet inom hotell- och restaurangbranschen till år 2023

Personalstyrkan inom hotell- och restaurangbranschen behöver öka med upp till 50 000 personer per år fram till 2023. Behovet av personal med branschspecifik utbildning är stort. Att hitta, utveckla och behålla kompetens kommer att vara en central fråga.

UHR initierade undersökningen Tillväxtvärk år 2014. Rapporten visar bland annat att såväl arbetsgivare som anställda vill ha ökade kunskaper om ledarskap, arbetsledning, ekonomi, budgetering, lagar och avtal, arbetsmiljö och säkerhet.

Ladda ner:
Hela Tillväxtvärk
Sammanfattning Tillväxtvärk
Rapporten kan beställas här.

Nya kompetenskrav ställer krav på moderniserad läroplan
UHR genomförde under 2007 en pilotstudie för att undersöka hur väl utbildningen som ges på gymnasiets Hotell- och Restaurangprogram svarar mot företagens kompetenskrav på nyutexaminerad arbetskraft. Studien bygger på en enkät till lärare inom Hotell- och Restaurangprogrammet samt till olika branschföreträdare.

I flera avseenden råder tydliga skillnader mellan den nationella läroplanens inriktning och arbetsgivarnas kompetenskrav. Läroplanen från (vilket år) lägger för stor vikt på den studerandes roll som duktig hantverkare, medan rollen som serviceinriktad gästkommunikatör, förebild och ledare mer eller mindre osynliggjorts. Utbildningsmoment som är inriktade på attityd och bommunikation behöver prioriteras och synliggöras.

Ladda ner:
Gymnasieutredning i helhet
Sammanfattning av gymnasieutredning

Dagens och framtidens utbildningsbehov inom hotell- och restaurangbranschen
Rapporten är resultatet av en enkätundersökning bland anställda, företagare, lärare och studerande under 2007. Syftet med studien var att få kunskap om vilka områden de verksamma i branschen önskar fördjupa sig i för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, idag och inför framtiden.

Generella utbildningar framför yrkesspecifika, branschens attraktivitet skapar motiverade människor och omfattande ledarskapsbehov är några av resultaten.

Ladda ner:
Sammanfattning av kartläggning
Kartläggning i helhet

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm