fbpx

Snabbspår kock


Snabbspår är en nationell satsning för att få nyanlända i arbete. Det är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke. Snabbspåret bygger på att någons praktiska yrkeskunskaper bedöms och dokumenteras på ett strukturerat sätt.

Hotell- och restaurangfacket (HRF), Visita – svensk besöksnäring och arbetsförmedlingen har gemensamt tagit fram snabbspåret för kockar.

Snabbspåret – hur går det till?
Snabbspåret kock inleds med en självskattning hos Arbetsförmedlingen. Den görs på den sökandes eget modersmål.

Därefter kartläggs och bedöms den sökandes kompetens av en certifierad yrkesbedömare. Detta görs genom samtal med stöd av ett webbverktyg. Nästa steg omfattar en bedömning av validandens kompetenser i faktisk arbetsmiljö. Resultatet blir ett branschintyg, som är ett bevis på att personen kan sitt yrke och är anställningsbar.

Den som deltar i ett snabbspår får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Läs mer om snabbspår på Arbetsförmedlingens hemsida.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm