fbpx

Ledamöter


För Visita

Ordinarie:

Göran Andersson – Ordförande
Peter Thomelius
Thommy Backner
Anna Lallerstedt

Suppleant:

Petter Nyberg
Per Lydmar
Katarina Magnusson
PG Nilsson

För HRF

Ordinarie:

Pim van Dorpel – Vice ordförande
Marina Nilsson
Carina Wendle
Anna Hjortheden

Suppleant:

Mathias Westbrand Emilsson

För Unionen
Anders Fredriksson

För Arbetsgivareföreningen KFO
Hans-Erik Stierna

UHR:s arbetsutskott

Ordförande:

Pim van Dorpel

Ledamot:

Göran Andersson
Marina Nilsson
Peter Thomelius
Anders Fredriksson

Sekreterare:

Kersti Wittén

 

Läs vår intervju med Göran Andersson, ordförande i arbetsutskottet här.
Juni 2017.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm