fbpx

UHR:s råd och arbetsutskott


För Visita

Ordinarie:
Göran Andersson – Ordförande
Thommy Backner
Anna Lallerstedt
Petter Nyberg

Suppleant:
Per Lydmar
Katarina Magnusson
PG Nilsson
Anna Hartman

För HRF

Ordinarie:
Pim van Dorpel – Vice Ordförande 
Marina Nilsson
Mathias Westbrand Emilsson
Anna Hjortheden

Suppleant:
Vakant

För Unionen
Anders Fredriksson

För Fremia 
Hans-Erik Stierna

UHR:s arbetsutskott
Ordförande:
Pim van Dorpel

Ledamot:
Göran Andersson
Marina Nilsson
Anders Fredriksson

Adjungerad:
Peter Thomelius – Visita

Sekreterare:
Kersti Wittén

Representanter i Skolverkets nationella programråd
För Hotell och turismprogrammet
Thommy Backner

För Restaurang och livsmedelsprogrammet
Gustav Leonhardt

 

 

Läs vår intervju med Göran Andersson, ordförande i UHR här.
Juni 2017.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm