fbpx

Ledamöter


För Visita

Ordinarie:

Göran Andersson – Vice ordförande
Peter Thomelius
Thommy Backner
Anna Lallerstedt

Suppleant:

Petter Nyberg
Per Lydmar
Katarina Magnusson
PG Nilsson

För HRF

Ordinarie:

Pim van Dorpel – Ordförande 
Marina Nilsson
Mathias Westbrand Emilsson
Anna Hjortheden

Suppleant:

Vakant

För Unionen
Anders Fredriksson

För Fremia (f.d. KFO)
Hans-Erik Stierna

UHR:s arbetsutskott

Ordförande:

Göran Andersson

Ledamot:

Pim van Dorpel
Marina Nilsson
Peter Thomelius
Anders Fredriksson

Sekreterare:

Kersti Wittén

 

Läs vår intervju med Göran Andersson, ordförande i arbetsutskottet här.
Juni 2017.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm