fbpx

UHR:s råd och arbetsutskott


 

För Visita

Ordinarie:
Göran Andersson – Ordförande 
Petter Nyberg
Kent Ly
Peter Thomelius

Suppleant:
Anna Hartma
Erica Åberg
Ingrid Svensson
Lotta Boman

För HRF

Ordinarie:
Pim van Dorpel 
Marina Nilsson
Mathias Westbrand Emilsson
Anna Hjortheden

Suppleant:
Lisa Söderlund
Emil Bäckström

För Unionen
Anders Fredriksson

För Fremia 
Hans-Erik Stierna

UHR:s arbetsutskott

Pim van Dorpel – Ordförande
Göran Andersson
Marina Nilsson
Anders Fredriksson
Peter Thomelius

Sekreterare:
Kersti Wittén

Representanter i Skolverkets nationella programråd
För Hotell och turismprogrammet
Thommy Backner

För Restaurang och livsmedelsprogrammet
Kent Ly

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm