fbpx

Validering hotell & restaurang


Kompetensförsörjning är i dagsläget en av besöksnäringens största utmaningar. Efterfrågan på arbetskraft ökar inom hela besöksnäringens samtidigt som tillgången på personer med branschutbildning minskar. I takt med att samhället och branschen förändas behövs även valideringsmodellen utvecklas för att möta branschen krav. Därför har UHR under 2023 utvecklat en uppdaterad, effektiviserad och mer kostnadseffektiv valideringsmodell med ökad användarvänlighet.

Under januari – maj har modellen testats ute i landet för att säkerställa att den håller hög kvalitet och uppfyller uppställda krav. Dessa tester är nu avslutade och modellen är redo för lansering.

Måndag den 3 juni lanseras UHR:s uppdaterade valideringsmodell för yrkesrollen kock.

Vad är nytt i UHRs valideringsmodell?

  • Uppdaterad kvalifikation för yrkesrollen kock – de kunskaper och färdigheter som krävs för att få yrkesbevis som kock.
  • Effektivare och kortare bedömningsperiod – en validering tar 4 hela dagar att genomföra.
  • Ny stödjande digital plattform – MZ – som alla delar av valideringen utgår från. För att underlätta för både yrkesbedömare och validand.
  • Bedömarstöd
  • Ny uppdaterad yrkesbedömarutbildning (se Yrkesbedömare för mer information)

Vad krävs för att kunna validera enligt den nya modellen?

  • Att man uppfyller kraven i UHRs användaravtal och har signerat avtalet.
  • Att man har en utbildad yrkesbedömare enligt UHRs nya yrkesbedömarutbildning (från januari 2024 och framåt)
  • Att den utbildade yrkesbedömaren har registrerat en användare på startmz.com/uhr

Här kan du ta del av de frågor och svar kring UHR:s validering. 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm