fbpx

Projektledare sökes för att uppdatera branschens valideringsmodell inom besöksnäringen.


Kompetensförsörjning är i dagsläget en av besöksnäringens största utmaningar. Efterfrågan på arbetskraft ökar inom hela besöksnäringens samtidigt som tillgången på personer med branschutbildning minskar.

Utbildningsrådet för hotell- och restauranger tog 2012 fram en metod för validering för branschen kvalificerade yrkesroller, för att öka statusen och attraktiviteten. Modellen som administreras i ett digitalt verktyg lanserades 2013 och omfattar fyra yrken; kockyrket, serveringsyrket, hotellkonferensyrket och hotellreceptionsyrket.

Från 2012 och fram till idag har ca 900 branschvalideringar genomförts.

I takt med att samhället och branschen förändas behövs även valideringsmodellen utvecklas för att möta branschen krav. Modellen behöver effektiviseras, bli användarvänlig och kostnadseffektiv. Det finns stor utvecklingspotential i modellen, som kan bli ett effektivt verktyg för branschens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Länk till valideringsmodell/flödesschema

Uppdraget

Projektuppdraget är att för branschens partsgemensamma utbildningsnämnd Utbildningsrådet för Hotell och Restaurang (UHR) omarbeta, uppdatera och utveckla befintlig branschvalideringsmodell. Därför söker vi dig som är konsult och har god kännedom kring utbildningsystemet, validering samt liknande processer. Det är även meriterande om du har branschkännedom.  

Uppdraget är att nuvarande modell bland annat ska anpassas efter de erfarenheter som framkommit och till det nya omställningsavtalet. En tydlig målsättning är att validering ska genomföras på högst fem dagar.

Den omarbetade modellen ska förbättra bland annat

  • flödesprocessen,
  • förkorta bedömningsperioden,
  • uppdatera yrkeskvalifikationer och nyckelkompetenser samt
  • skapa strukturer och förutsättningar för regionala valideringscenter.
  • Modellen ska också utveckla kvalifikationer inom språkkunskaper.
  • Vidare ska modellen implementeras även i ett digitalt verktyg.

Modellen ska vara tätt sammankopplad med befintligt utbildningsystem/kurser på gymnasialnivå. Modellen ska även ha hög användarbarhet både för yrkesbedömare och validander jämte hög grad av digitalisering.

Till modellen ska det föreslås utbildningsplan för att komplettera eventuella utbildningsbehov.

Förutom det nära samarbetet med UHR kan uppdraget också kräva dialog med berörda myndigheter inom området så som till exempel Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan samt omställningsfonden TSL.

Till detta kommer samverkan och dialog med UHR utpekade referensgrupper.

Målgrupp

  • Arbetet riktar sig mot nyanlända som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Om de har tidigare utbildning inom yrkesområdet ska utbildningen valideras och eventuellt är det aktuellt med kompletterande utbildning för att snabbt komma i arbete.
  • De i branschen som saknar formell utbildning men som har erfarenhet och därmed kan valideras. Särskilt fokus kommer att ligga på arbetsmarknadsinträdet och här behövs ett nära samarbete med arbetsgivare.

Tidsplan

Projektet förväntas starta i april 2023 och slutrapporteras senast den 31 december 2023.

Vi räknar med att arbetat omfattar ett deltidsuppdrag. En grov tidsplan enligt följande:

 

Månad

Aktivitet

april

Fastställd projektplan inklusive styr- och referensgrupp tillsatt

maj

Genomförande

juni

Genomförande

juli

Genomförande

aug

Genomförande

sept.

Genomförande

okt

Modell klar för godkännande/implementering

nov

Spridning av resultat

dec

Utvärdering/slutrapport

 

 

Offertsvar

Efterfrågar en offert innehållande en projektidé med en uppskattad tidsplan och kostnadsbild för projektledning.

Vi bjuder in till ett digitalt informationsmöte, onsdagen den 1/3 kl.15.30 eller fredagen den 3/3 kl.10.00, via Teams där vi finns tillgängliga för frågor.

Anmäl ditt intresse till informationsmötet här  

Offerten och eller eventuelle frågor riktas till:

Peter Thomelius Peter.Thomelius@visita.se

Marina Nilsson Marina.Nilsson@hrf.net

 

Offertsvar önskar vi få in senast 2023-04-01

 

Vi ser fram emot din offert!

 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm