fbpx

Validering


Tillsammans med företrädare från branschen samt lärare från Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) har UHR arbetat fram en metod för validering. Den används inom fyra yrken: Kock,  Servering, Hotellreception och Hotellkonferens. Inom dessa yrken erbjuds flera möjligheter för den som vill utveckla sig inom sitt yrke eller för en arbetsgivare som vill satsa på sin personal.

Nicholas Pope, Food & Beverage manager på Scandic Klara understryker vikten av planering i valideringen. Här tillsammans med Anas Rajab, en av flera som validerats på Scandic Klara och blivit godkänd som kock. Foto Per Myrehed

Flera möjligheter

Inom hotell- och restaurangbranschen är det många som saknar papper på sin kunskap. I den privata näringen som den offentliga.

Genom att validera sina kunskaper omvandlas det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap. Validering är alltså inte utbildning eller praktik utan en metod som leder till ett skriftligt kunskapsbevis.

Det finns flera möjligheter. Väljer man branschens validering kan man få ett intyg på vad man kan och eventuellt ett utlåtande om vilka kunskapsluckor som behöver fyllas. Klarar man valideringen utan anmärkning har man nått nivån för ett yrkesbevis och kan ta ut gesäll. Man kan också välja att validera sina kunskaper  i vissa kurser inom yrkesskolans HT- och RL-program mot betyg. 

För arbetsgivaren:

Läs gärna mer om vad validering kan innebära för din verksamhet här på Validera din personal

Kan vem som helst validera sina kompetenser?

Om du har arbetat inom något av de yrken vi erbjuder validering inom, alternativt ett närliggande yrke så att du förvärvat kompetenser i arbetet som liknar de yrken vi erbjuder validering för – kan du validera dina kompetenser.

Det kan vara så att Fas 1 leder till en rekommendation om komplettering innan du kan gå vidare till fas 2. Du kan också bli rekommenderad att komplettera något efter en fas 2.

 Du kan få en kocktitel och möjlighet att söka gesällbrev bara om du slutför validering fas 2 och inte får behov av någon komplettering. Du kan valideras om och om igen efter att du fullföljt rekommendationer om komplettering.

Om du önskar validera dina kompetenser och inte har någon arbetslivserfarenhet, endast teoretisk, kan du valideras via fas 1 för att få rekommendation om komplettering inför en fas 2. Det är mycket ovanligt att en fas 2 validering rekommenderas om det saknas praktisk erfarenhet av yrket.

Hotell- och restaurangbranschens validering ger intyg

Branschens validering genomförs utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Dessa krav uppdateras vid behov. Metoden är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är också den enda vägen för den som vill ta gesäll.

Administrativa avgifter till UHR

Fas 1:   2 500 kr

Fas 2:   3 500 kr

Läs mer om hur en validering i Fas 1 och Fas 2 går till  här. Vill du veta mer om gesäll kan du läsa här.

Yrkesskolans validering av kurser inom HT- och RL-programmet ger betyg

Administrativa avgifter till UHR

Fas 1:   2 500 kr

Fas 3:  2 500 kr

Här läser du hur en validering i Fas 1 och Fas 3 mot betyg går till.

Generellt

Utöver dessa kostnader kan yrkesbedömaren vilja ha ersättning för material, tid och arbete. Kontakta yrkesbedömaren och be om ett pris. 
Obs! UHR är ett utbildningsråd och kan inte ge bidrag till validering eller påverka vad yrkesbedömaren önskar i ersättning för sin tid och arbete.

Om du certifierar en yrkesbedömare till din egna verksamhet, kostar cerifieringen 6000 (en gångs kostnad) och endast de administrativa avgifterna enligt ovan.

Presentation

Här kan du ladda ner en PPT-presentation av UHR:s validering.

Har du frågor kring validering och snabbspåret så är du välkommen att mejla uhr-utbildning.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm