fbpx

Ny valideringsmodell beräknad klar vid årsskiftet


Kompetensförsörjning är i dagsläget en av besöksnäringens största utmaningar. Efterfrågan på arbetskraft ökar inom hela besöksnäringens samtidigt som tillgången på personer med branschutbildning minskar. I takt med att samhället och branschen förändas behövs även valideringsmodellen utvecklas för att möta branschen krav. Därför har UHR inlett arbete med att uppdatera, effektivisera, öka användarvänligheten samt göra modellen kostnadseffektiv.

Arbetet leds av UHR med Thomas Petersson från THP Valid AB som projektledare.

Projektet omfattar i dagsläget;

  • uppdaterade flödesprocesser,
  • effektivisera bedömningsperioden 
  • uppdatera yrkeskvalifikationer och nyckelkompetenser samt 
  • skapa strukturer och förutsättningar för regionala valideringscenter.

Modellen ska också utveckla kvalifikationer inom språkkunskaper och implementeras i ett digitalt verktyg.

Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2023/2024.

Eventuella frågor besvaras av;

kersti.witten@visita.se

Information om valideringsmodellen;

Utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR) tog 2012 fram en metod för validering för branschen kvalificerade yrkesroller, för att öka statusen och attraktiviteten. Modellen som administreras i ett digitalt verktyg lanserades 2013 och omfattar fyra yrken; kockyrket, serveringsyrket, hotellkonferensyrket och hotellreceptionsyrket. 
 
Från 2012 och fram till idag har ca 900 branschvalideringar genomförts.
 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm