fbpx

Yrkesbedömarkonferens 2018 (feb 2019)


Yrkesbedömarkonferensen för 2018 blev av först i början av 2019. Även i år var vi  på Hotell Rival där Head Chef Robin Gesang-Gottowt med kökskollegor bjöd på fantastisk mat. 

Yrkesbedömarna är en stolthet för branschen! Under åren har minst 800 validerats och de som inte nått yrkestitel och gesällnivå har fått rekommendationer hur de kan komma vidare, till exempel praktik eller utbildning. Fler och fler kommuner och landsting använder validering för att säkerställa kompetensen hos befintlig personal samt vid nyrekrytering. Därmed har våra certifierade yrkesbedömare försett branschen med kompetens, framför allt kockar.

Utöver för yrket kock används UHR:s branschvalidering även för servering, som också är ett bristyrke, samt för hotellyrkena reception och konferens. UHR har certifierade yrkesbedömare som  är redo att bedöma kompetenser mot anställningsbarhet men också de som validerar yrkeskunskaper mot betyg. Mellan 2016 och 2018 har cirka 300 yrkesbedömare certifierats och de finns i samtliga Sveriges 21 län. Många av dem syns på kartan här.

Syftet med konferensen är att yrkesbedömarna årligen ska ges möjlighet att ses och föra dialog med varandra, med UHR utbildning samt med de inbjudna som på olika sätt stöttar branschens validering. Snart planerar vi även att lansera en digital plattform att nätverka. Konferensen som sammanfattade 2018 gick av stapeln i början av 2019. Vi hade otroligt bra diskussioner och lösningar för att driva valideringen framåt som en viktig del i kompetensförsörjningen, framför allt inom det viktiga kockyrket. Här är bilder från en mycket trevlig och givande dag. Fotograf är Per Myrehed.

Deltagarna droppar in, de kommer till Rival i Stockholm från när och fjärran. Här är Oscar von Reis, Huddinge, Helge Köhler Tyresö och Jan Rosenberg, Compass Group, Västra Götaland, alla är de yrkesbedömare och har erfarenheter såväl som synpunkter och frågor.
Ännu står stolarna tomma, men snart är de besatta. De står i ring för att vi ska se varandra när vi pratar. Inga bord, inga papper. Skönt …
Yrkesbedömarna får med sig ett par av UHR:s läroböcker, om hygien samt om service och bemötande. Alla kunde plocka på sig informationsmaterial om UHR:s validering. Det finns både kursmaterial och informationsmaterial att beställa på UHR utbildning.
Gunilla Eek Validering Väst och Johanna Schub, Visita utbyter erfarenheter.
Sodexo representeras av Mats Pettersson, yrkesbedömare och restaurangchef på Karolinskas campus och Kristoffer Bereda, distriktschef .
Fika med snack, från blå tröja vänster: Lars-Ove Ingemansson, Stockholm + Malin Kjellberg, Västra Göteborg + Kari Matinmikko, Stockholm + Linda Beijar, Stockholm + Helge Köhler, Borlänge + Ann-Charlotte Hellbom, Järfälla + Peter Jarl, Järfälla – samtliga är yrkesbedömare.
Rivstart på konferensen med nystanet som här kastas av Anna Ålund, UHR utbildning. Nu får alla komma till tals om sina förväntningar på dagen.
Nystanet kastas vidare av Pa-Essa Konteh, yrkesbedömare Lernia. Vi provade en ny lekfull metod att lära känna varandra och ge alla tillfälle att berätta om sina förväntningar på konferensen.
Mats Pettersson, yrkesbedömare Sodexo kastar till Lars-Ove Ingemansson, yrkesbedömare Stockholm. Snart har det kastats laget runt och alla har fått säga sitt.
Nystanet kastas runt, lite trådtrassel reds snabbt ut – precis som vi alla får göra om något kärvar med valideringen.
Nystanet är i rullning igen: Kristofer Bereda, distriktschef Sodexo, berättar om sina förväntningar på dagen.
I förgrunden yrkesbedömarna Peter Jarl, Järfälla + Linda Beijar, Stockholm+ Lars-Ove Ingemansson, Stockholm + Kari Matinmikko, Stockholm m fl
(Garn-)nätverket växer, precis som vårt valideringsnätverk.
Nu får vi vila från kastandet och sitter så att vi alla ser varandra. Framför oss ligger garnnätet och liknar lite en karta över Sverige – det passar ju bra!
Robin Gesang-Gottowt, headchef och yrkesbedömare på Hotel Rival, presenterar dagens lunchmeny för gruppen.
Jason Scott Berridge, yrkesbedömare Scandic Alvik berättar om en lyckad validering kock i snabbspåret som gav honom en ny kökschef.
Annica Hägg-Johansson, yrkesbedömare Lernia berättar om hur hon jobbar med Fas 1 tillsammans med arbetsförmedling samt med leverantörer (yrkesbedömare/arbetsgivare) i Fas 2.
Alla deltagare samlas i smågrupper före att kunna borra djupare i just det de tycker är mest intressant.
Yrkesbedömarna Susanne Svensson, edu Borlänge och Peter Jarl, Järfälla satt i samma grupp och hade mycket att diskutera, t ex hur man attraherar fler validander.
Jonas Siljhammar, VD Visita och Helge Köhler, yrkesbedömareTyresö lyssnar på Kari Mattinmikko, yrkesbedömare Stockholm i en gruppdiskussion.
Linda Beijar, yrkesbedömare Stockholm och Lisa Happe, yrkesbedömare Lidköping diskuterar olika sätt att sprida ryktet om att de validerar i sin grupp.
Maria Lindgren, Myndigheten för yrkeshögskolan + Robin Gesang-Gottowt, yrkesbedömare Hotel Rival + Jan Rosenberg, yrkesbedömare Compass Group, Västra Götaland.
Malin Kjellberg, yrkesbedömare Västra Göteborg och Kristofer Bereda, distriktschef Sodexo pratar kanske om hur yrkesbedömare kan samarbeta, en av frågorna som lyftes på konferensen.
Robin Gesang-Gottowt, headchef och yrkesbedömare på Hotel Rival, fotograferas vid Rivals nya långa bardisk. Robin deltar i konferensen men är tillsammans med sitt team ansvarig för vår supergoda lunch.
Bakersta raden från vänster:
Jonas Siljhammar – VD Visita, Oscar von Reis – Huddinge, Helge Köhler – Tyresö, Mats Pettersson – Sodexo, Jan Rosenberg, Compass Group, Västra Götaland, Jason Scott Berridge – Scandic Alvik, Lars-Ove Ingemansson – Stockholm, Peter Jarl – Järfälla.

Näst bakersta raden:
Kersti Wittén – UHR, Pa-Essa Konteh – Lernia , Linda Beijar – Stockholm, Kristoffer Bereda – Sodexo, Per Ahlqvist – Region Gävleborg, Kari Mattinmikko – Stockholm, Ann-Charlotte Hellbom – Järfälla, Maria Lindgren – Myndigheten för yrkeshögskolan, Robin Gesang-Gottowt – Hotel Rival, Gunilla Eek – Validering Väst, Nicole Gripenberg Slotte – Uppsala.

Sittande på stol:
Emmelie Svensson – Lidköping, Malin Kjellberg – Västra Göteborg, Annica Hägg-Johansson – Lernia, Lisa Happe – Lidköping, Charlie Kolander – educ Göteborg, Ted Ringkvist – Huddinge, Peter Ellisson – edu Borlänge, Susanne Svensson – edu Borlänge.

På golvet:
Marina Nilsson – HRF, Anna Ålund – UHR utbildning, Johanna Schub, Visita, Natasja Kauppi – UHR utbildning, Ingmarie Wass – UHR utbildning.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm