Yrkesbedömarkonferens


2019/02/21

Yrkesbedömarkonferens 2018 (feb 2019)

Yrkesbedömarkonferensen för 2018 blev av först i början av 2019. Även i år var vi  på Hotell Rival där Head Chef Robin Gesang-Gottowt med kökskollegor bjöd på fantastisk mat.  Yrkesbedömarna är en stolthet för branschen! Under åren har minst 800 validerats och de som inte nått yrkestitel och gesällnivå har fått rekommendationer hur de kan […]

Läs mer

2017/11/20

Yrkesbedömarkonferens 2017

      Navet i branschens modell för att validera yrkeskompetens är de professionella yrkesbedömarna. När de har certifierats kan de stötta och synliggöra kompetenser som är viktiga för att få in fler professionella som kan vara med och utveckla besöksnäringen. Varje år bjuder UHR utbildning in till en yrkesbedömarkonferens.Syftet med konferensen är att yrkesbedömare […]

Läs mer

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm