fbpx

Yrkesbedömarkonferens 2017


 

 

 

Navet i branschens modell för att validera yrkeskompetens är de professionella yrkesbedömarna. När de har certifierats kan de stötta och synliggöra kompetenser som är viktiga för att få in fler professionella som kan vara med och utveckla besöksnäringen. Varje år bjuder UHR utbildning in till en yrkesbedömarkonferens.
Syftet med konferensen är att yrkesbedömare får möjligheter att föra dialog med varandra och med UHR utbildning samt inbjudna som på olika sätt stöttar branschens validering.
Till konferensen 2018, på Hotell Rival i Stockholm kom yrkesbedömare från elva län och från skilda slags organisationer och kök, alltifrån stora offentliga kök till små restauranger. Som verksamhetsledare för UHR Utbildning kan jag bara glädjas åt det engagemang och den yrkesstolthet som blev synlig under dagen. Viljan att vara med och påverka är stark.
Längre ner hittar du bilder och lösryckta kommentarer från en mycket givande dag från konferensen 2017.

Branschens utbildningsråd, UHR, har tagit fram modellen och verktyget i samråd med branschen och yrkesskolorna. Utbildning av yrkesbedömare och administrationen liksom kommunikation och information runt validering av drivs i UHR Utbildning AB.

UHR har certifierade yrkesbedömare i samtliga av Sveriges 21 län. Vid tiden för konferensen 2017 står 140 certifierade yrkesbedömare redo att bedöma kompetenser mot anställningsbarhet. Dessutom har vi flera yrkesbedömare som validerar yrkeskunskaper mot betyg, till exempel i ett skolkök.

UHR:s branschvalidering sker inom fyra yrken. Kockar är ett bristyrke och det är en stor efterfrågan på kockar som snabbt kan börja arbeta. Valideringar sker även inom servering som också börjar bli ett bristyrke samt i hotellyrkena reception och konferens.

Bilder från konferensen 2017

Här följer bilder och kommentarer från yrkesbedömarkonferensen den 8 november 2017.
Foto Per Myrehed

Yrkesbedömarkonferensen 2017 hölls på ABBA-Bennys hotell på Söder i Stockholm. Tack till alla på Rival som gjorde konferensdagen lyckad för oss som gästade er!
Anders Sessler, ordförande i UHR Utbildning AB och Jesper Henryson, hotelldirektör Hotell Rival. Jesper Henryson önskade oss välkomna och berättade om hotellet. ”Jag tycker att det är en utmärkt idé med valideringar, där har Rival och Scandic ett gemensamt intresse och kan stötta varandra”, säger Jesper Henryson.
Attilio Jaconelli, metodutvecklare Visita, berättade hur valideringsmetoden och verktygets togs fram: ”Anställningsbarhet är en röd tråd i modellen och en arbetsgrupp arbetade fram kunskapsmålen. I arbetsgruppen ingick HRF, yrkesutövare från branschen, Skolverket och Visita: Vi processade fram kompetensmål, nedbrutna till mätbara mål under ett halvår. Sedan testades modellen i piloter, utvärderades och skruvades till. Valideringen kunde bara testas i skarpt läge, bara då kunde man se om modellen fungerade. Ledorden i projektet var – förankring, transparent, legitim, användarvänlig, kostnadseffektiv.” Attilio ger också förslag vad gäller logistiken för att kunna validera inom en organisation: ”En idé att byta plats med en befintlig medarbetare så det andra köket ej står obemannat.”
”Vårt kök är öppet för att ta emot validander. Mustafa på Sodexo är nu validerad kock och lagar 3.500 portioner mat per dag till skolan. Tack vare valideringen har han fått det intyg han förtjänar och kan vara med i viktiga upphandlingar. Men många av dem som borde valideras och bli kockar är fast i nyckelpositioner och har svårt att komma loss. ” Mats Pettersson, kökschef på Sodexo AB och yrkesbedömare.
”Validering är så jäkla bra! Jag har validerat tre till fyra personer, alla är grymt duktiga. Språket var inget hinder, vi hade en tolk första dagen, sedan klarade vi oss utan. Jag var själv i Paris som 20-åring och fick jobb i ett kök utan att kunna ett ord franska. I den här branschen går det, det är det inga problem. En del har även hört av sig privat för att bli validerade men jag kan inte sätta en vettig prislapp. Nu är jag nyfiken på vad som händer framöver.” Magnus Prössel, kökschef Scandic Hotels, Malmö​.
”Vi blev certifierade yrkesbedömare i våras och nu är vi redo att validera inom kommunen i Bengtsfors. Vi annonserar på hemsidan om möjligheten att bli validerad hos oss så nu får vi se vilka som nappar. ” Madelene Enarsson, teamledare och yrkesbedömare i Bengtsfors kommun, Västra Götaland.
Lars-Ove Ingemansson och Kari Matinmikko, lärare på Stockholms hotell- och restaurangskola var två av dem som bidrog med sin kunskap när metoden arbetades fram samt testade valideringsverktyget för UHR.

 

Patrick Tribo (tv) ansvarig för Scandic Hotels kökschefer i Sverige. ”Jag är här för att stötta våra yrkesbedömare i deras viktiga uppdrag.” Patrik Triborn är ansvarig för alla kökschefer i Sverige, Scandic Hotels (till vänster). Han önskar att fler tog gesäll: ”Vi behöver öppna upp värdet av gesällbrevet. Vi har tappat gesällvärdet i vår bransch. Min mamma var frisör och pappa snickare, de hade bägge gesäll och därför tog jag gesäll och mästarbrev. Thomas Frankl Food & Beverage-direktör, Scandic Hotels (till höger) instämmer: ”Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personen utvecklas. Du behöver en baskunskap oavsett vilket kök du väljer att arbeta i. Vi har alla olika slags kök men är glada att få någon som kan lite om mat och som vill utvecklas. Validering är bedömning av sakkunskap i kombination med soft skills från arbetslivserfarenhet och förmåga att jobba självständigt. Med hela kockstituationen är validering en viktig fråga som vi vill ta ett större tag om, den står högt upp på agendan. Validering ligger rätt med Scandics värderingar och vårt uttalade samhällsansvar. Mångkulturellt har ett värde idag, det vore bra om det gick att fixa så de snabbare lär sig yrkesengelska. I framtiden ska vi samarbeta över organisationsgränser, utan administrativa hinder, för att driva frågan framåt.”
Ted Ringkvist är lärare i Huddinge kommun och certifierad yrkesbedömare i yrket servering.
”Det är fantastiskt om de som arbetar som kockar idag och har 20 års erfarenhet faktiskt kan få anställningsbevis på att de är kockar.” Therese Andersson, 1:e kock och yrkesbedömare i Bengtsfors kommun, Västra Götaland.
”Det är utvecklande att arbeta med valideringar. Jag har en liten restaurang och jag vill göra mer än att arbeta i köket. Jag vill hjälpa till, göra något för de som är nyanlända.” Nabil Ben Amor, kock Fortem HC Stockholm AB, kock och certifierad yrkesbedömare.
Marina Nilsson är ombudsman i HRF och sitter i Utbildningsrådets arbetsutskott. Marina har arbetat med och även utbildat många av deltagarna på konferensen till yrkesbedömare eftersom hon tidigare var verksamhetsledare för UHR Utbildning AB.
Tovan Carlsson och Sören Room är båda lärare och yrkesbedömare på Astar Värmland. Sören tycker att det är bra med nätverkande och Tovan hoppas få idéer och tips under dagen: ”Jag har nyligen certifierats att validera. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen som har godkänt oss. Nu vill jag höra från andra som validerat.”
Patricia Löf, yrkesbedömare Lernia i Skåne och Annica Hägg-Johansson, yrkesbedömare Lernia i Kronoberg är bägge erfarna yrkesbedömare fas 1 inom snabbspåret kock. De ser fram mot att snabbspåret ska ta fart igen.
Nicholas Pope, F&B-Manager, Scandic Klara Stockholm, (andra från vänster.) ”Vi vill ha fler valideringar!” Henrik Didner, HR-direktör Scandic Hotels (tredje från vänster) håller med: ”Vi behöver hitta bra personal. Validering fas 1 och 2 är perfekt när vi ska bedöma personers kompetenser från andra länder. Vi har fått in 150.000 nya människor i vårt land – varför har inte fler nappat? Det ska inte vara lätt att valideras men vi får inte fastna i tjafs, förhandlingar eller försäkringsfrågor. Vi måste få ett annat tempo, vi tappar intäkter och kvalitet för att vi inte kommer framåt snabbt nog. Efter tio dagar i snabbspåret för kock är validanden klar hos oss. Vad hände med de drygt 100 personer som validerats endast i fas 1 och som inte gått vidare? Och de som gick fas 2 och blev bedömda i kök i 10 dagar men inte nådde upp till alla krav? Vi har fullt upp med att driva verksamheten – det borde vara högre press på samhället att få ut 100 % av dem i jobb.”
”När vi får in nya människor har de skills vi inte sett förut och det är bra. Det är nödvändigt att vi breddar oss. Validering är ett sätt att tydliggöra kompetens hos människor med erfarenhet, trots olikheter och skilda erfarenheter. Det är viktigt vi tar emot personer rätt i organisationen. De kanske inte är fullfjädrade? Men efter en validering vet du det, och validanden kan börja någon annanstans eller på en nivå som matchar kompetensen.” Dragan Unic, Food & Beverage Manager Hotel Öresund är en av många engagerade yrkesbedömare. Dragan tycker också att det borde vara ett grundkrav på alla yrkesbedömare som validerar att ta gesällen själv: ”Milleniumkidsen vet inte om att det finns gesäll – det begreppet har ramlat bort i Sverige.”
Anders Sessler, ordförande i UHR Utbildning AB, har ett råd, apropå att det börjar bli svårt att hitta kunnig serveringspersonal: 
”Rekommendera era kollegor att bli yrkesbedömare, även i andra yrken än kock.”
Nicholas Pope, F&B-Manager, Scandic Klara Stockholm, (andra från vänster.) ”Vi vill ha fler valideringar!” Henrik Didner, HR-direktör Scandic Hotels (tredje från vänster) håller med: ”Vi behöver hitta bra personal. Validering fas 1 och 2 är perfekt när vi ska bedöma personers kompetenser från andra länder. Vi har fått in 150.000 nya människor i vårt land – varför har inte fler nappat? Det ska inte vara lätt att valideras men vi får inte fastna i tjafs, förhandlingar eller försäkringsfrågor. Vi måste få ett annat tempo, vi tappar intäkter och kvalitet för att vi inte kommer framåt snabbt nog. Efter tio dagar i snabbspåret för kock är validanden klar hos oss. Vad hände med de drygt 100 personer som validerats endast i fas 1 och som inte gått vidare? Och de som gick fas 2 och blev bedömda i kök i 10 dagar men inte nådde upp till alla krav? Vi har fullt upp med att driva verksamheten – det borde vara högre press på samhället att få ut 100 % av dem i jobb.”
”I branschen tycker man det vore bra och stärkande att få igång gesäll – utomlands är gesäll viktigt för yrket.” Anders Sesslere, ordförande i UHR Utbildning AB (till vänster). ”Man kan söka jobb på sitt intyg efter praktisk bedömning i fas 2. Om man bygger på med en skräddarsydd utbildning kan man ta gesäll. Annars kan man välja att bara visa intyget och kursintyg på det man kompletterat. Det är ett eget beslut på sin väg mot yrket. Vi provar oss fram. Praktisk bedömning i Fas 2 är också en gesällprövning – men för att kunna ta bara gesällprövning ska man ha en riktig utbildning och arbetslivserfarenhet på minst 6 år. Då kan göra valideringen på 2 dagar. Det har kommit förslag på att alla som yrkesbedömer borde ha gesällen.En intressant diskussion som vi håller levande! ” Attilio Jaconelli, metodutvecklare Visita (till höger).
I bakre raden, andra från vänster, står Anna Ålund, verksamhetsledare UHR Utbildning, och hälsar deltagarna till Yrkesbedömarkonferensen välkommen, allt eftersom de anländer till Hotell Rival den 8 november 2017.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm