fbpx

Validering


Tillsammans med företrädare från branschen samt lärare från Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) har UHR arbetat fram en metod för validering. Den används inom fyra yrken:

Kock

Servering

Hotellreceptionist

Konferensvärdinna/värd

Valideringen kan göras mot kompetensintyg (anställningsbarhet) samt mot betyg.

Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan. Validering av individers kunskap och kompetens genomförs i branschernas regi.

Det är branschens verksamheter och företag som genomför samt står för legitimiteten.  Branschvalideringen är en formell kvalifikation och har ett nationellt erkännande.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning.


Vad är en validering och hur går den till?

Validering är 

 • Ett sätt att synliggöra en individs kompetens och kvalifikation.
 • Ett sätt att se om en person möter kraven för sin näring, oavsett om den skapats i Sverige eller ett annat land.

Moment som bland annat ingår i bedömningen är:

 • Hygienkunskap
 • Förståelse av regler och lagar
 • Kunskap om Specialkost
 • Matlagningskunskap
 • Livsmedelskunskap
 • Kommunikation och delegering
 • Kompetens att hantera information
 • Kompetens att lösa problem, planera och organisera uppgifter
 • Kompetens att samarbeta
 • Kompetens att använda utrustning
 • Kompetens kvalitetsmedveten
 • Kompetens matematiskt kunnande

Resultatet av en validering blir ett formellt kompetensintyg som kan används vid jobbansökan eller vid en redan befintlig anställning.

Certifierade yrkesbedömare bedömer kompetenser vid en validering.  En certifierad yrkesbedömare har en gedigen arbetslivserfarenhet från aktuellt yrke.

UHR utbildning ansvarar för valideringen.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm