fbpx

Vilka blir årets nationella yrkeslärare?


För första gången kommer årets yrkeslärare inom gymnasieprogrammen Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism att utses nationellt. UHR som tagit initiativ till tävlingen välkomnar nu nomineringar från hela landet. Priset årets yrkeslärare är instiftat av WorldSkills Sweden med syftet att uppmärksamma duktiga yrkeslärare.

– Att våra utbildningar håller hög kvalitet och uppfattas som attraktiva är avgörande för branschens framtid. En grundläggande del i detta är att vi har skickliga och inspirerande yrkeslärare. Genom att uppmärksamma duktiga yrkeslärare hoppas vi kunna bidra till att öka intresset och statusen för yrket. Lärarna är också viktiga ambassadörer för vår bransch, säger Pim van Dorpel, vice ordförande i HRF och ordförande i UHRs arbetsutskott.

Läs om de nominerade lärarna samt motiveringarna här.
 

Foto: Unsplasch

Fakta om årets yrkeslärare

Årets yrkeslärare är ett pris WorldSkills Sweden instiftat för att uppmärksamma duktiga yrkeslärare.

Vem kan nominera?
Alla kan nominera yrkeslärare – lärare, elever, anställda, rektorer branschrepresentanter, företagare med flera.

Kriterier för årets yrkeslärare
Den nominerade ska:

  • vara yrkeslärare inom programmen Restaurang och livsmedel eller Hotell och turism,
  • i sin roll ha lyckats entusiasmera elever till lärande och kunskapssökande,
  • ha en uthållig och god relation till arbetsgivare och förmåga att möta dessas krav på kvalitet
  • ha lärarbehörighet samt
  • samarbeta på ett naturligt sätt med övriga kollegor inom exempelvis gymnasiegemensamma ämnen.

Så här nominerar du

Nomineringstiden har tyvärr gått ut.

Nomineringsperiod
Nomineringarna ska ha inkommit senast den 16 september.

Vinnarna
De två vinnarna presenteras på Rikskonferensen 2019, den 18-19 oktober
på Ystad Saltsjöbad. 

Juryns sammansättning
Juryn består av ledamöterna i UHRs arbetsutskott:
Pim van Dorpel. HRF, ordförande
Göran Andersson, Visita
Marina Nilsson, HRF
Peter Thomelius, Visista
Anders Fredriksson, Unionen
Kersti Wittén, Visita, sekreterare

Läs mer
Årets yrkeslärare – Worldskills

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm