fbpx

UHR utvecklar valideringsmodell inom serveringsyrket


Kompetensförsörjning är för närvarande en av besöksnäringens största utmaningar. Efterfrågan på arbetskraft ökar inom hela besöksnäringen samtidigt som tillgången på personer med branschutbildning minskar. I takt med att samhället och branschen förändras behöver även valideringsmodellen utvecklas för att möta branschens krav. Därför är det glädjande att Arbetsförmedlingen beviljat främjandemedel för arbetet med att utveckla branschvalideringsmodellen för servering.  UHR påbörjat arbetet med att även uppdatera, effektivisera och öka användarvänligheten för branschvalidering inom serveringsyrket under första delen av 2024.

  • Med hjälp av Främjandemedel från Arbetsförmedlingen kommer vi kunna dra nytta av erfarenheterna från det genomförda arbetet under 2023 i utvecklingen av valideringsprocessen för kockar. Detta är mycket positivt för besöksnäringen, säger Peter Thomelius, ledamot i UHR.

Arbetet leds av UHR med Magnus Nordin som projektledare. Projektet omfattar för närvarande:

Uppdatering av yrkeskvalifikationer och nyckelkompetenser för serveringsyrket.

  • Skapande av strukturer och förutsättningar för regionala valideringscenter.
  • Effektivisering av bedömningsperioden.
  • Utformning av yrkesbedömarutbildningar.
  • Bestämning av SeQf-nivå för valideringsmodellen inom serveringsyrket.

Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2024/2025.

Eventuella frågor besvaras av UHR på validering@uhr.nu

Information om valideringsmodellen;

Utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR) tog 2012 fram en metod för validering för branschen kvalificerade yrkesroller, för att öka statusen och attraktiviteten. Modellen som administreras i ett digitalt verktyg lanserades 2013 och omfattar fyra yrken; kockyrket, serveringsyrket, hotellkonferensyrket och hotellreceptionsyrket. 
 
Från 2012 och fram till idag har ca 900 branschvalideringar genomförts.

Foto på framsidan: Per Myrehed

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm