fbpx

UHR får stöd av Arbetsmarknadsdepartementet för att validera nyanlända kockar.


HRF och Visita var först ut att teckna samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända i det så kallade Snabbspåret. Nu har parternas gemensamma yrkesråd UHR, beviljats ett statligt stöd på 1,1 miljoner kronor för att genomföra valideringen av kockar.

Metoden för validering har tagits fram i ett samarbete mellan Visita och HRF. Målet är att mäta kompetens i förhållande till anställningsbarhet.

– Validering innebär att människors kompetens tas tillvara, säger Pim Van Dorpel, vice ordförande HRF. Med ett formellt intyg på sina kunskaper är det lättare att få arbete och för arbetsgivaren innebär det en kvalitetssäkring.

Eftersom valideringen sker med en utbildad yrkesbedömare ute på en arbetsplats behövs samarbetspartners i branschen. Redan nu har ett samarbete med Scandic Hotels inletts och möjligheten att validera inom ramen för Snabbspåret finns snart i fyra delar av Sverige; Skåne, Västra Götaland, Stockholm samt Södra Norrland.

– Vi ligger i startgroparna, säger Anna Ålund på UHR. Det beviljade stödet kommer att användas till att utbilda och certifiera flerspråkiga yrkesbedömare och till översättning av handböcker och webbverktyg till arabiska och engelska.

På UHR är man glad över samarbetet med Scandic Hotels, men välkomnar fler företag som vill arbeta med att validera kockar.

– Branschen har ett stort behov av kompetenta kockar och kallskänkor. Vi vill därför komma igång så snart som möjligt för att kunna ta tillvara på den kompetens som finns. , säger Peter Thomelius utbildning & HR-chef på Visita.

Vägskäl med snabbspår

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm