fbpx

HRF och Visita är första bransch ut med Snabbspår


HRF och Visita är först ut att teckna samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända i det så kallade Snabbspåret.

Arbetsmarknadens parter inom hotell och restaurangbranschen, HRF och Visita har under några år arbetet fram en metod för att erkänna yrkeskunskaper erhållna utanför de traditionella utbildningssystemen. Metoden handlar om att synliggöra kompetens mätt mot anställningsbarhet. Syftet att titta på individens förmåga att hantera hantverket utan att sätta språkliga eller teoretiska hinder i vägen.  Valideringen sker på en arbetsplats med en utav parterna certifierad yrkesbedömare.

För en god integrering är det viktigt att snabbt komma i sysselsättning. Att valideringen sker på en arbetsplats gör att individen kommer i direkt kontakt med arbetsmarknaden vilket in sin tur kan leda till anställning och därmed en snabbare etablering i det svenska samhället.

Parterna har som avsikt att med utgångspunkt från den befintliga valideringsmodellen översätta innehållet och utbilda flerspråkiga yrkesbedömare och på det sättet erkänna individers yrkeserfarenhet oavsett hur eller var hen har erhållit den.

Idag har Arbetsförmedlingen ca 1500 personer inskrivna inom etableringen med inriktning kock eller kallskänka, en siffra som ökar för varje dag.

  • Det vore fantastisk om vi kunde med hjälp av vår valideringsmetod omvandla dessa individers kunskaper till formellt accepterad intyg i branschen som i sin tur leder till arbete säger Marina Persson på UHR 

Se inslaget 13.45 in i filmen

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-etableringspaket/sverige-tillsammans-vart-gemensamma-ansvar/

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm