fbpx

Gymnasielärare och skolledare från hela landet möttes under stor konferens om hotell- och restaurangbranschen


Malmö Högskola och UHR genomförde den 12:e riksomfattande konferensen för yrkeslärare inom, kök, servering, hotell och turism på Vår Gård i Saltsjöbaden. Konferensen startades med att Katarina Romell hälsade deltagarna välkomna via videolänk. Anna Hag (strateg) på Visita fortsatte med att berätta om betydelsen av att det finns kompetenta medarbetare till vår bransch där behovet av utbildade medarbetare är och även fortsättningsvis kommer att vara stort. Anna betonade att yrkeslärarna är mycket viktiga för att klara av framtida kompetensförsörjning. Skolverket med Cecilia Wigerstad och Björn Sterner diskuterade gymnasiearbetet med deltagarna under rubriken- Gymnasiearbetet hur har vi gjort ?

Helena Tsagalidis, lektor och forskare vid Linköpings Universitet föreläste om hur elevers yrkeskunskaper synliggörs och bedöms i gymnasiearbetet, därefter följde två timmars grupparbete kring aktuella frågeställningar, ett mycket uppskattat inslag där det ges utrymme till erfarenhetsutbyte kollegor emellan.

Dag 2 inleddes med fortsatta gruppdiskussioner, därefter pratade Anna Ålund om hur branschen möter skolan genom validering och gesäll. Marina informerade om branschens framtagna valideringsmodell som nu ska börja användas i ” Snabbspåret”. Modellen kan även användas som ett komplement till gymnasieskolans yrkesexamen. Avslutningsvis presenterade Cecilia Wigerstad Skolverkets handledarutbildning.

Två fantastiska dagar på Vår Gård med kreativa och lärorika samtal, samlade ca 160 yrkeslärare, ett antal bransch representanter och fackliga företrädare som alla har målet att utbilda fantastiska medarbetare för framtiden.

Välkomna åter 2017

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm