fbpx

Första utbildningen av yrkesbedömare drar igång idag i Tällberg


Idag på Green Hotel i Tällberg startar hotell- och restaurangbranschens utbildning för validering av yrkeskunskaper. Utbildningen är den första i landet och syftar till att ett antal yrkesbedömare ska kunna kvalitetssäkra kompetensen inom branschen. Valideringsprojektet är på plats efter ett mångårigt arbete inom branschens utbildningsråd UHR, som består av arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom besöksnäringen.

Efter utbildningssatsningen kommer UHR att kunna utfärda gesällbrev inom kock, servering, reception och konferens. De yrkesbedömare som nu får utbildning i Tällberg kommer att validera all den tysta kunskap som finns på hotell och restauranger. Branschen själva ser det som ett viktigt sätt att höja statusen och kvalitén för serviceyrken i besöksnäringen.

– Utbildningen som startar här i Dalarna idag kommer att lyfta fram det unika kunnandet i hotell- och restaurangbranschen, säger Pim van Dorpel, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket (HRF). Yrkesstatusen i vår bransch måste öka och då är det viktigt att anställda kan få gesällbrev. Det lyfter det fram den unika kompetens som finns i vår näring.

Idag råder det stor arbetskraftsbrist inom flera yrken i hotell- och restaurangbranschen. Det är svårt att få tag på en erfaren eller utbildad kock – och denna brist är något som många företag brottas med. Företrädarna för UHR ser valideringsprojektet som absolut nödvändigt för att vända utvecklingen med bristande intresse för att utbilda sig inom hotell- och restaurangbranschen.

  • Det är oerhört värdefullt att vi nu får yrkesbedömare som kan genomföra validering, säger Peter Thomelius, utbildningschef på Visita. Valideringsverktyget medger att vi nu kan synliggöra kompetens och utfärda gesällbrev. Det ger oss också möjlighet att kvalitetssäkra learning outcome från olika utbildningar.

Vill du veta mer om utbildningen, validering eller gesäll är du välkommen att kontakta Marina Persson ansvarig projektledare på UHR.

m.persson@visita.se eller på telefon 08-762 74 30

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm