fbpx

Eriks Gondolen först ut med gesällbrev i serveringsyrket


Idag råder det stor arbetskraftsbrist inom flera yrken i hotell- och restaurangbranschen. Hotell- och restaurangbranschens utbildningsråd, UHR, har därför tagit fram en metod för validering av yrkeskunskaper. Eriks Gondolen i Stockholm först ut i landet med att utfärda gesällbrev inom servering.

Eriks Gondolen tar emot sin första gesäll efter att ha blivit certifierade yrkesbedömare. Det är Lina Bergqvist som vill ta ett gesällbrev i serveringsyrket. Linas pappa var delägare i en restaurang och hon har arbetet med restauranger i hela sitt liv men har inga formella intyg på det.

-Det är ett jätteroligt yrke säger Lina. Variationen är stor och det finns så många olika vägar att gå. Man har hela världen som arbetsplats och jag möter dagligen nya spännande människor.

Tanken är att systemet med gesällbrev för kock, servering, reception och konferens ska höja statusen och kvalitén för serviceyrken i besöksnäringen. Den tysta kunskap som finns i branschen ska nu valideras och öka attraktiviteten för flera bristyrken inom hotell- och restaurang. För Linus Forsberg, vd på Eriks restauranger, är de nyinrättade gesällbreven en välkommen möjlighet.

– Det känns fantastiskt att kunna ge duktiga yrkesmänniskor inom branschen ett erkännande, säger Linus Forsberg, vd för Eriks Restauranger. Nu kan de få ett papper på de kunskaper de fått genom utbildning och praktiskt nötande. Det är verkligen efterlängtat.

Lina Bergqvist ska nu bli bedömd under ett antal arbetsdagar som servitris i matsalen. Till stöd för bedömningen används UHR:s digitala valideringsverktyg. Blir hon godkänd i alla moment får hon ut ett gesällbrev som servitris, vilket hon då blir först med i landet enligt de nya provbestämmelserna som godkändes i mitten av mars.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm