fbpx

Eftergymnasial färdighetsutbildning (EGF)


UHR har avslutat testet av webverktyget som ska finnas som stöd i den Eftergymnasiala färdighetsutbildningen på Green hotell. Just nu genomför vi ytterligare en pilottest på Hilton Stockholm Slussen. Vi beräknar att ett verktyg skall finnas färdigt någon gång under hösten 2014. Eftergymnasial färdighetsutbildning är en tänkt anställningsform som UHR håller på att ta fram . Ett viktigt syfte är att stärka branschens attraktionskraft, underlätta övergången mellan skola och arbetsliv och tillgodose branschens framtida kompetensbehov. Elever som genomgått gymnasieprogram för restaurang, livsmedel, hotell och turism och som anställs för kvalificerat arbete ska kunna omfattas av färdighetsutbildningen. Tanken är att branschens parter genom detta arbete ska bidra till att höja kvalitén på alla typer av arbetsplatsförlagt lärande. Förhoppningen är också att unga yrkesutbildade ska få ännu lättare att komma in i hotell – och restaurangbranschen och skaffa sig värdefull yrkeserfarenhet. Alla blivande handledare på företag som tar emot eftergymnasiala utbildningsanställda kommer att gå en utbildning. Syftet är att kvalitetssäkra kunskaperna hos såväl handledare som för den utbildningsanställda. I förlängningen är detta viktigt för att innehållet i utbildningen som erbjuds på arbetsplatsen ska hålla hög kvalitét och bli likvärdig oavsett i vilket företag den bedrivs. UHR räknar med att projektet är igång under hösten 2014. Är du intresserade av att veta mer om eftergymnasial färdighetsutbildning inom hotell- och restaurangbranschen? Välkommen att kontakta: Anna Ålund, projektledare UHR Anna Ålund 08-762 74 30 Ladda ner informationen i pdf Information EGF

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm