fbpx

Blir det en Rikslärarkonferens 2021? Vi behöver din åsikt!


UHR planerar för att genomföra en rikslärarkonferens nästa år, 2021.
Med anledning av det gör vi en enkätundersökning för att se vilket intresse som finns och vilka möjligheter du och din skola har att delta. Konferensen planeras att hållas fysiskt i Stockholmsområdet.

Det skulle vara mycket värdefullt för oss att få ta del av dina synpunkter och vi är tacksamma för om du har möjlighet att svara på vår enkät. Den består av sex frågor och tar cirka fem minuter. Ditt svar är helt anonymt.

Som tack har du möjlighet att vara med vid utlottningen av vår nya bok ”Marknadsföring inom besöksnäringen” som släpps i vår. För att delta i utlottningen fyller du i din e-postadress i slutet av enkäten.

Enkät
Här hittar du enkäten.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm