fbpx

Anna Toft Melleroth och Kenneth Dahlgren är årets yrkeslärare inom besöksnäringen 2022!


För tredje året korades årets yrkeslärare inom gymnasieprogrammen Restaurang- och livsmedel samt Hotell- och turism på UHR:s rikslärarkonferens.

Anna Toft Melleroth, Ester Mosessons Gymnasium i Göteborg blev vinnare av utmärkelsen årets yrkeslärare inom hotell och turism och Kenneth Dahlgren, Åva Gymnasium i Stockholm blev vinnare av utmärkelsen årets inom restaurang och livsmedel.

Foto: F Sandin Carlsson

– Stort Grattis till årets vinnare! Att våra utbildningar håller hög kvalitet och uppfattas som attraktiva är avgörande för branschens framtid. En grundläggande del i detta är att vi har skickliga och inspirerande yrkeslärare. Genom att uppmärksamma duktiga yrkeslärare hoppas vi kunna bidra till att öka intresset och statusen för yrket. Lärarna är också viktiga ambassadörer för vår bransch, säger Pim van Dorpel, vice ordförande i HRF och ordförande i UHRs arbetsutskott.

Juryns motivering

Anna Toft Melleroth,

En lärare som brinner lika mycket för sitt program, sin bransch och sina elever. Hon driver arbetet med skolans samarbetspartners framåt och involverar såväl kollegor som elever i branschråd och branschkontakter. Anna arbetar för att elevernas första kontakt med handledare och bransch ska ske genom personliga möten och kämpar hårt och uppmuntrar eleverna för att klara av skolan trots att det ibland är svårt

Kenneth Dahlgren

En lärare som är en stor förebild för sina elever och kollegor. Mycket goda yrkeskunskaper och jobbar hela tiden för att följa med i branschens utveckling. Arbetar med en god relation till både elever och bransch både i Sverige och utomlands. Går i bräschen för fruktfulla samarbeten långt över ämnesgränserna.

Övriga nominerade lärare 2022

Juryn består av ledamöterna i UHRs arbetsutskott:
Pim van Dorpel, HRF 
Göran Andersson, Visita
Marina Nilsson, HRF
Peter Thomelius, Visista
Anders Fredriksson, Unionen
Kersti Wittén, Visita

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm