Yrkesbedömarkonferens


Navet i branschens modell för att validera yrkeskompetens är de professionella yrkesbedömarna. När de har certifierats kan de stötta och synliggöra kompetenser som är viktiga för att få in fler professionella som kan vara med och utveckla besöksnäringen. Varje år ebjuder UHR utbildning in till en yrkesbedömarkonferens.

Syftet med yrkesbedömarkonferensen är att yrkesbedömare får möjligheter att föra dialog med varandra och med UHR utbildning samt inbjudna som på olika sätt stöttar branschens validering.

Till konferensen  2018, på Hotell Rival i Stockholm kom yrkesbedömare från elva län och från skilda slags organisationer och kök, alltifrån stora offentliga kök till små restauranger. Som verksamhetsledare för UHR Utbildning kan jag bara glädjas åt det engagemang och den yrkesstolthet som blev synlig under dagen. Viljan att vara med och påverka är stark.

Nu är det dax igen. Välkomna till 2019 års yrkebedömarkonferens. Också denna gång på Hotell Rival, Mariatorget i Stockholm.

Lite längre ner hittar du bilder och lösryckta kommentarer  från en mycket givande dag  från konferensen 2018.

Vi ses!

Anna Ålund
Verksamhetsledare UHR Utbildning AB
anna.alund@uhr-utbildning.se
08-762 74 30

Branschens utbildningsråd, UHR, har tagit fram modellen och verktyget i samråd med branschen och yrkesskolorna. Utbildning av yrkesbedömare och administrationen liksom kommunikation och information runt validering av drivs i UHR Utbildning AB.

UHR:s branschvalidering sker inom fyra yrken.
UHR har certifierade yrkesbedömare i samtliga av Sveriges  21 län. I dag står 140 certifierade yrkesbedömare redo att bedöma kompetenser mot anställningsbarhet. Dessutom har vi flera yrkesbedömare som validerar yrkeskunskaper mot betyg, till exempel i ett skolkök. Kockar är ett bristyrke och det är en stor efterfrågan på kockar som snabbt kan börja arbeta. Valideringar sker även inom servering som också börjar bli ett bristyrke samt i hotellyrkena reception och konferens.

Bilder och kommentarer kring läget och behov från yrkesbedömarkonferensen 8 november 2017.
Foto Per Myrehed

Yrkesbedömarkonferensen 2017 hölls på ABBA-Bennys hotell på Söder i Stockholm. Tack till alla på Rival som gjorde konferensdagen lyckad för oss som gästade er!

I bakre raden, andra från vänster, står Anna Ålund, verksamhetsledare UHR Utbildning, och hälsar deltagarna till Yrkesbedömarkonferensen välkommen, allt eftersom de anländer till Hotell Rival den 8 november 2017.

Anders Sessler, ordförande i UHR Utbildning AB och Jesper Henryson, hotelldirektör Hotell Rival. Jesper Henryson önskade oss välkomna och berättade om hotellet.
”Jag tycker att det är en utmärkt idé med valideringar, där har Rival och Scandic ett gemensamt intresse och kan stötta varandra”, säger Jesper Henryson.

Attilio Jaconelli, metodutvecklare Visita, berättade hur valideringsmetoden och verktygets togs fram:
”Anställningsbarhet är en röd tråd i modellen och en arbetsgrupp arbetade fram kunskapsmålen. I arbetsgruppen ingick HRF, yrkesutövare från branschen, Skolverket och Visita: Vi processade fram kompetensmål, nedbrutna till mätbara mål under ett halvår. Sedan testades modellen i piloter, utvärderades och skruvades till. Valideringen kunde bara testas i skarpt läge, bara då kunde man se om modellen fungerade. Ledorden i projektet var – förankring, transparent, legitim, användarvänlig, kostnadseffektiv.”
Attilio ger också förslag vad gäller logistiken för att kunna validera inom en organisation:
”En idé att byta plats med en befintlig medarbetare så det andra köket ej står obemannat.”

Lars-Ove Ingemansson och Kari Matinmikko, lärare på Stockholms hotell- och restaurangskola var två av dem som bidrog med sin kunskap när metoden arbetades fram samt testade valideringsverktyget för UHR.

”Rekommendera era kollegor att bli yrkesbedömare, även i andra yrken än kock.”
Anders Sessler, ordförande i UHR Utbildning AB.

”Validering är så jäkla bra! Jag har validerat tre till fyra personer, alla är grymt duktiga. Språket var inget hinder, vi hade en tolk första dagen, sedan klarade vi oss utan. Jag var själv i Paris som 20-åring och fick jobb i ett kök utan att kunna ett ord franska. I den här branschen går det, det är det inga problem. En del har även hört av sig privat för att bli validerade men jag kan inte sätta en vettig prislapp. Nu är jag nyfiken på vad som händer framöver.” Magnus Prössel, kökschef Scandic Hotels, Malmö​.

”Vårt kök är öppet för att ta emot validander. Mustafa på Sodexo är nu validerad kock och lagar 3.500 portioner mat per dag till skolan. Tack vare valideringen har han fått det intyg han förtjänar och kan vara med i viktiga upphandlingar. Men många av dem som borde valideras och bli kockar är fast i nyckelpositioner och har svårt att komma loss. ”
Mats Pettersson, kökschef på Sodexo AB och yrkesbedömare.

Ted Ringkvist är lärare i Huddinge kommun och certifierad yrkesbedömare i yrket servering.

”Det är fantastiskt om de som arbetar som kockar idag och har 20 års erfarenhet faktiskt kan få anställningsbevis på att de är kockar.” Therese Andersson, 1:e kock och yrkesbedömare i Bengtsfors kommun, Västra Götaland.

”Det är utvecklande att arbeta med valideringar. Jag har en liten restaurang och jag vill göra mer än att arbeta i köket. Jag vill hjälpa till, göra något för de som är nyanlända.” Nabil Ben Amor, kock Fortem HC Stockholm AB, kock och certifierad yrkesbedömare.

Dan Wahlgren och Anna Jakobsson, är båda certifierade yrkesbedömare i Örebro kommun, redo att börja validera kockar.

Scandic Hotels ser validering som en möjlighet att hitta yrkeskunniga kockar men också som en chans att ta ett samhällsansvar. Det här gänget visar alltid starkt engagemang, här representerade med yrkesbedömare från syd till nord och chefer från högsta ledningen.

Marina Nilsson är ombudsman i HRF och sitter i Utbildningsrådets arbetsutskott. Marina har arbetat med och även utbildat många av deltagarna på konferensen till yrkesbedömare eftersom hon tidigare var verksamhetsledare för UHR Utbildning AB.

”Vi blev certifierade yrkesbedömare i våras och nu är vi redo att validera inom kommunen i Bengtsfors. Vi annonserar på hemsidan om möjligheten att bli validerad hos oss så nu får vi se vilka som nappar. ” Madelene Enarsson, teamledare och yrkesbedömare i Bengtsfors kommun, Västra Götaland.

Tovan Carlsson och Sören Room är båda lärare och yrkesbedömare på Astar Värmland. Sören tycker att det är bra med nätverkande och Tovan hoppas få idéer och tips under dagen:
”Jag har nyligen certifierats att validera. Vi samarbetar med arbetsförmedlingen som har godkänt oss. Nu vill jag höra från andra som validerat.”

Kersti Witten, specialist utbildningsfrågor Visita och sekreterare i UHR:s arbetsutskott med Dragan Unic, Food & Beverage Manager och certifierad yrkesbedömare kock, Hotel Öresund.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen intressant för en bransch som skriker efter kompetens
Under konferensen framkom viss frustration över bristen på personer att validera genom samarbetet med Arbetsförmedlingen. Samtidigt validerades ca 100 personer inom kockyrket under april till juni 2017 men efter detta har antalet personer att validera minskat. Inom ramen för snabbspårssamarbetet kommer UHR att möta arbetsförmedlingen runt om i Sverige under november till december och hoppas bland annat att i dessa möten få svar på varför så få personer identifieras för branschvalidering inom kockyrket.

De flesta yrkesbedömare sade att de vill validera fler och de undrade var de som ska valideras finns? De menade att de lagt ned engagemang i detta och att de står redo att ta emot i sina kök och matsalar. Arbetsförmedlingen representanter svarade att de gör vad de kan för att synliggöra kompetenser hos arbetssökande för att de i nästa steg ska få validera sina kompetenser inom kockyrket med målet att få intyg på anställningsbarhet inom kockyrket.

”När vi får in nya människor har de skills vi inte sett förut och det är bra. Det är nödvändigt att vi breddar oss. Validering är ett sätt att tydliggöra kompetens hos människor med erfarenhet, trots olikheter och skilda erfarenheter.
Det är viktigt vi tar emot personer rätt i organisationen. De kanske inte är fullfjädrade? Men efter en validering vet du det, och validanden kan börja någon annanstans eller på en nivå som matchar kompetensen.”
Dragan Unic, Food & Beverage Manager Hotel Öresund är en av många engagerade yrkesbedömare. Dragan tycker också att det borde vara ett grundkrav på alla yrkesbedömare som validerar att ta gesällen själv:
”Milleniumkidsen vet inte om att det finns gesäll – det begreppet har ramlat bort i Sverige.”

Nicholas Pope, F&B-Manager, Scandic Klara Stockholm, (andra från vänster): ”Vi vill ha fler valideringar!”
Henrik Didner, HR-direktör Scandic Hotels (tredje från vänster) håller med:
”Vi behöver hitta bra personal. Validering fas 1 och 2 är perfekt när vi ska bedöma personers kompetenser från andra länder. Vi har fått in 150.000 nya människor i vårt land – varför har inte fler nappat? Det ska inte vara lätt att valideras men vi får inte fastna i tjafs, förhandlingar eller försäkringsfrågor. Vi måste få ett annat tempo, vi tappar intäkter och kvalitet för att vi inte kommer framåt snabbt nog. Efter tio dagar i snabbspåret för kock är validanden klar hos oss och ramlar in i annat system, hos arbetsförmedlingen. Vad hände med de drygt 100 personer som validerats endast i fas 1 och som inte gått vidare? Och de som gick fas 2 och blev bedömda i kök i 10 dagar men inte nådde upp till alla krav? Det går för långsamt att tillsätta utbildningar. Vi behöver hitta en rak linje med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsdepartementet. Vi har fullt upp med att driva verksamheten – det borde vara högre press på samhället att få ut 100 % av dem i jobb.”

På frågan hur många validander som är inne i Arbetsförmedlingen system, svarar Andreas Hägglund, Arbetsförmedlingen snabbspåret kock:
”Det går inte att prata siffror. Vad kartläggningen visar kan vara helt annorlunda än vad benämningen kock verkligen innebär. De som skrivs in, speciellt nyanlända har ofta inte intyg eller bevis för att de är kockar och de behöver valideras för att verifiera kunskapen. Vi har bara ögonblicksbilder.” Det är utmaningen.”
Alexandra Sjöberg från Arbetsförmedlingen:
Det är 14.000 anställda på arbetsförmedlingen varav 4.000 på huviudkontoret. De kan inte korrekt avgöra kompetenserna i alla yrken. Därför behövs till exempel självskattningsunderlagen som stöd i kartläggning och att vidare validera kompetenserna samt komplettera enligt branschens krav.”

Branschens validering är också enda vägen till gesäll!

Patrick Tribo (tv) ansvarig för Scandic Hotels kökschefer i Sverige.
”Jag är här för att stötta våra yrkesbedömare i deras viktiga uppdrag.”
Patrik Triborn är ansvarig för alla kökschefer i Sverige, Scandic Hotels (till vänster). Han önskar att fler tog gesäll: ”Vi behöver öppna upp värdet av gesällbrevet. Vi har tappat gesällvärdet i vår bransch. Min mamma var frisör och pappa snickare, de hade bägge gesäll och därför tog jag gesäll och mästarbrev.
Thomas Frankl Food & Beverage-direktör, Scandic Hotels (till höger) instämmer:
”Det är arbetsgivarens ansvar att se till att personen utvecklas. Du behöver en baskunskap oavsett vilket kök du väljer att arbeta i. Vi har alla olika slags kök men är glada att få någon som kan lite om mat och som vill utvecklas.
Validering är bedömning av sakkunskap i kombination med soft skills från arbetslivserfarenhet och förmåga att jobba självständigt. Med hela kockstituationen är validering en viktig fråga som vi vill ta ett större tag om, den står högt upp på agendan. Validering ligger rätt med Scandics värderingar och vårt uttalade samhällsansvar. Mångkulturellt har ett värde idag, det vore bra om det gick att fixa så de snabbare lär sig yrkesengelska. I framtiden ska vi samarbeta över organisationsgränser, utan administrativa hinder, för att driva frågan framåt.”

”I branschen tycker man det vore bra och stärkande att få igång gesäll – utomlands är gesäll viktigt för yrket.”
Anders Sesslere, ordförande i UHR Utbildning AB (till vänster).
”Man kan söka jobb på sitt intyg efter praktisk bedömning i fas 2. Om man bygger på med en skräddarsydd utbildning kan man ta gesäll. Annars kan man välja att bara visa intyget och kursintyg på det man kompletterat. Det är ett eget beslut på sin väg mot yrket. Vi provar oss fram. Praktisk bedömning i Fas 2 är också en gesällprövning – men för att kunna ta bara gesällprövning ska man ha en riktig utbildning och arbetslivserfarenhet på minst 6 år. Då kan göra valideringen på 2 dagar. Det har kommit förslag på att alla som yrkesbedömer borde ha gesällen.En intressant diskussion som vi håller levande! ”
Attilio Jaconelli, metodutvecklare Visita (till höger).

Eftersnack

Efter att konferensen avslutats blev det lunch med eftersnack på Hotell Rivals restaurang. Li Sjöholm är lärare och kock från utbildningsföretaget Astar i Stockholm. Och certifierad yrkesbedömare förstås.

Äntligen samlades många av oss som är engagerade i validering av kompetens och yrkeskunskaper inom hotell- och restaurangbranschen. Vi sågs på Hotell Rival en novemberdag 2017 och avslutade konferensen med en god, härlig, lång och pratig lunch i restaurangen. Som alltid på Rival med fin service, tack för den och den vällagade maten!

TACK ALLA SOM KOM! NU SER VI FRAM MOT 2018.

Anna Ålund

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm