fbpx

Såhär går det till att validera


Just nu är din kompetens viktigare än någonsin!

Har du arbetat som kock, serveringspersonal, hotellreceptionist eller konferensvärd/värdinna men saknar formella betyg på dina kompetenser, då kan din kompetens valideras.

Fler arbetstagare i branschen saknar idag formella betyg för sitt yrke. Då finns validering som ett verktyg för att intyga kompetensen inom området. En validering är alltså inte en utbildning utan en metod som ger kompetensintyg eller betyg på individens kompetens och kunskap.

OBS
Om du är inskriven vid Arbetsförmedlingen kan du diskutera möjligheten med att validera dina kompetenser  – Arbetsförmedlingen fattar beslutet. Du väljer leverantör för valideringen på Arbetsförmedlingens hemsida

Valideringen är uppbyggd i två moment

Den som validerar någons kompetenser är en yrkesbedömare/validerare.

Teoretisk dialog (Fas 1)
Dialogen tar mellan två till sex timmar. Här får den som ska valideras föra en dialog med en yrkesbedömare. Här kartläggs befintlig kompetens, erfarenhet och konkreta kunskaper i dialog med stöd av bedömningskriterier. Därefter ska en yrkesbedömare bedöma om den som ska valideras kvalificerar för att gå vidare till nästa steg (fas 2).

Om inte, ges rekommendationer på komplettering innan fas 2 kan göras.

Praktisk bedömning på arbetsplats (fas 2)
Denna del av bedömningen baserar på praktiska färdigheter. Här får den som ska valideras visa sina kunskaper i produktion på en arbetsplats, en restaurang eller på ett hotell. Detta moment tar max 10 dagar.

Intyg och bedömning av anställningsbarhet
Efter den praktiska bedömningen, genereras ett kompetensintyg på kompetenser. Saknas vissa kompetenser, genereras även ett kompletteringsutlåtande.

               

Den praktiska bedömningen kan göras igen efter att kompletteringar genomförts. Endast en praktisk bedömning (fas 2) utan komplettering ger yrkestitel.


Validera dina kompetenser trots att du saknar svenska språket

 Validering av kompetenser för Fas 1 och 2 kan göras med en flerspråkig yrkesbedömare. Därför behöver den som valideras inte kunna tala och förstå svenska. Men det kan då under valideringen synliggöras att kompletteringar behövs på grund av arbetsuppgifter som ställer krav på kommunikation på svenska.

Godkänt i allt? Grattis då kan du ta ut ett gesällbrev

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

Är du godkänd i alla moment inom valideringen kan du ansöka om gesällbrevet hos Sveriges Hantverksråd

Validera kunskaper mot betyg – så går det till

Det finns även en Fas 3 för validering. Fas 3 innebär att valideras mot betyg på ett lärosäte av en behörig yrkeslärare som även är certifierad yrkesbedömare. Då väljer du just de kurser du behöver komplettera. Detta är ett bra sätt att komplettera betyg om du vill söka till högre studier.  Vill du validera din kunskap, anmäl dig här

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm