fbpx

Validera din personal


Nu är kompetens utifrån branschens krav på anställningsbarhet viktigare än någonsin!

Har du personal inom kock, serveringspersonal, hotellreceptionist eller konferensvärd/värdinna? De som saknar formella papper på sin kompetens kan  valideras tids- och kostnadseffektivt.
Följ länken för vidare information.

Validera din personal och stärk din organisation
Så här kan du använda UHR:s validering:

 – Nyrekrytering: Om någon saknar formella papper på sin kompetens som kock

 – Internt inom organisationen av befintlig personal, från en tjänst till annan
– Vid utvecklingssamtal: Visar vad någon kan men också på eventuella kunskapsluckor som kan behöva fyllas
– Omorganisation: vem kan vad, visa hur organisationen behöver förstärkas
– Kvalitetssäkring/gesäll: Får validanden godkänt på alla moment kan hen ansöka om gesällbrev. Läs mer under Gesäll 

Utbilda egna yrkesbedömare eller använd befintliga
Det finns två sätt för att validera. Det ena är att kontakta en yrkesbedömare, du kan till exempel söka på kartan på Hitta yrkesbedömare. Hittar du ingen som passar så kontakta oss gärna (se nedan).

Det andra alternativet är att utbilda egna yrkesbedömare – om egen personal ska valideras är det lämpligt om hen byter arbetsplats och valideras på annan enhet i organisationen. Om det finns ett sådant intresse, ansöker dessa personer via Bli yrkesbedömare.

Goda exempel
Läs om andra som validerat på denna länk: Referenser.

Har du frågor kring validering  är du välkommen att kontakta oss på UHR, via mejl

kersti.witten@visita.se

 

 

 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm