fbpx

Gesäll


Är du duktig på ditt yrke och vill ta ut en gesäll? Fas 2 i UHR:s valideringsprocess är ett gesällprov. Genom att validerara dig får du branschens bedömning av din kompetens i yrket kock, servering, hotellreception eller hotellkonferens.  Får du godkänt på alla krav kan du ta ut en gesäll (yrkebevis) från Hantverksrådet. Skulle du behöva förstärka vissa kompetenser för att få gesäll får du ett intyg som visar vilka av kraven för anställningsbarhet inom yrket du uppfyller och vad som behöver utvecklas.

Valideringen utförs av en av UHR-certifierad yrkesbedömare. Först i ett inledande samtal på några timmar och, om du går vidare, i en praktisk fas på en arbetsplats. Den praktiska delen tar fem till tio dagar. Läs mer om hur valideringen går till här

Därför ska man ta gesäll eller anställa en gesäll

Gesällen är ett yrkesbevis utfärdat av branschen som visar att du till fullo behärskar de krav som ställs inom just ditt yrke. Utöver för din egen yrkesstolthet har du nytta av det när du söker in på en utbildning, söker jobb, löneförhandlar eller söker jobb utomlands.

Många i branschen saknar dokumentation på sina kunskaper. För en arbetsgivare är det tryggt att veta att medarbetaren är kunnig i sitt yrke. Det blir enklare att utveckla verksamheten och bygga en stark organisation.

Kunnig yrkesbedömare validerar


För att bli validerad behövs en yrkesbedömare. UHR utbildar och certifierar löpande erfarna yrkesmänniskor till yrkesbedömare. Hittar du ingen på din ort, finns kanske någon på en närbelägen plats. Du får kontakt med en yrkesbedömare genom att klicka på kartan på sidan Hitta yrkesbedömare. Hittar du ingen lämplig så kontakta oss via mejl.

Behöver du komplettera för att ta gesäll?

Om du inte får godkänt på alla moment i den praktiska delen (Fas 2) kan du söka enstaka kurser hos till exempel kommunen eller en vuxenyrkesskola. Kanske kan du också praktisera i det du vill lära dig. Sedan gör du om Fas 2 och får du godkänt kan du nu ansöka om din gesäll. 

För att få gesällen krävs att du uppfyller alla krav under valideringen. Provbestämmelserna är fastställda av Sveriges Hantverksråd, som du kan läsa om här: Provbestämmelserna för gesäll.  Du ansöker själv om gesäll hos Hantverksrådet där du också hittar blanketten ”Anmälan till yrkesprov/validering”.

Du kan också kontakta Marita Olars på Gesäll- och mästarbrevskansliet:
Telefon Gesäll- och mästarbrevskansliet
Fax 0247-151 70
Telefon Sveriges Hantverksråd: 0247-369 55
E-post: marita.olars@hantverksrad.se

Lycka till!

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm