fbpx

Rekommenderande texter vid validering


Texter vid kompetensintyg och kompletteringsutlåtanden

Nedan har ni som yrkesbedömare rekommenderade texter som andra yrkesbedömare har skrivit vid validering.


Rekommendationer

Nedan lyder två rekommendationer för två kockar som har genomgått en validering och uppnått gesällnivå. Detta var vad deras yrkesbedömare skrev i deras kompetensutlåtande.

”Jag vill rekommendera XXX till arbete som kock.
XXX har under valideringen visat prov på mycket goda kunskaper om hygien, ergonomi, arbetsmiljö-och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Hon visar på goda färdigheter i att organisera sitt arbete och utföra det inom den givna tidsramen. Yrkesmässigt så har hon goda kunskaper inom matlagning såväl husmanskost, specialkost och andra förekommande arbetsuppgifter. Metoder, tekniker, redskap och annan utrustning avsedd för restaurang och storkök är inga problem då hon kan eller lär sig snabbt nya  maskiner och tekniker. När XXX lagar mat så har hon ett öga för det estetiska och skapar tilltalande maträtter såväl kalla som varma. Hon tar gärna tag i uppgifter och löser dessa utifrån de förutsättningar som finns. XXX jobbar lika bra individuellt som i samverkan med andra. Efter utfört arbete visar hon på förmåga att bedöma arbetet och ge reflektioner på hur arbetsprocessen påverkat resultatet och hur man kan göra nästa gång för att förbättra.”

”Jag vill rekommendera XXX till arbete som kock.
XXX har stora kunskaper gällande hygien, ergonomi och arbetsmiljö-och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. Hon visar på goda färdigheter att organisera och planera sitt arbete och med det utföra sina arbeten inom givna tidsramar. Hon tillämpar god hantverkskunskap och har goda kunskaper inom specialkost matlagningen. Matlagning och metoder, tekniker, redskap, maskiner och annan utrustning avsedd för restaurang och storkök har hon inga problem med då hon kan eller lär sig sig snabbt nya maskiner och tekniker. XXX har en estetisk förmåga och skapar tilltalande anrättningar såväl kalla som varma maträtter. Hon innehar problemlösningsförmåga och initiativförmåga samt löser uppgifter såväl individuellt som i samverkan med andra, hon har ett flexibelt \”Tänk\” och kan se vägar till lösningar. Efter utfört arbete visar XXX på förmåga att bedöma sitt eget arbete och reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet.”


Kompletteringsunderlag

Nedan är en sammanfattning vid ett kompletteringsutlåtande. Denna individ genomgick fas 1 och 2 men uppnådde tyvärr inte gesällnivå för yrket kock. Personens yrkesbedömare skrev detta för sammanfattning av förslag till kompetensutveckling

”Komplettering rekommenderas enligt följande:

  • Yrkessvenska för att kunna kommunicera med kund, leverantör, myndigheter och andra intressenter
  • Handledning avseende kunskaper för specialkost, inköp, kommunikation med gäster och leverantörer samt medarbetare
  • Att kunna ta emot beställningar från kund via digitala medier.
  • Praktisk utbildning i svensk matlagning

Rekommendationen är att komplettering sker i praktik på en eller flera arbetsplatser med stöd av handledning. och att när hon och handledaren beslutat att kompletteringen fullföljts, sker fas 2 igen”

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm