fbpx

Kostnader


Kostnad för validering

Branschens validering genomförs utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Dessa krav uppdateras vid behov. Metoden är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är också den enda vägen för den som vill ta ut ett gesällbrev.


Grundkostnader

Administrativa avgifter till UHR Utbildning

Fas 1 – Dialog och kartläggning
Fas 1 innebär en dialog om erfarenheter och kunskaper. i denna dialog beslutar yrkesbedömaren hur den som ska valideras, ska gå vidare.
2 500 kr

Fas 2 – Praktisk bedömning
Om dem som ska valideras går vidare, sker denna fas. detta är en praktisk bedömning på en arbetsplats. Här sker en validering  mot anställningsbarhet. valideringen resulterar i ett kompetensintyg och eventuellt ett underlag för komplettering.
3 500 kr

Fas 3 – Validering mot betyg
Fas 3 är validering  mot betyg och görs på en skola. 
2 500 kr

Tillkommande kostnader
Vidare kan en yrkesbedömare ge offert på: Material och tid. Kontakta yrkesbedömaren och be om en offert

Kostnadseffektiv validering
Vill du certifiera en yrkesbedömare till den egna verksamheten kostar certifieringen 6000 kr (en gångs kostnad).
Därefter tillkommer endast de administrativa avgifterna till UHR utbildning enligt ovan per validand.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm