fbpx

Rapporter


Tillväxtbransch i förändring

Automation, digitalisering, utveckling av artificiell intelligens och annan teknik kommer att påverka oss inte minst då vissa arbetsuppgifter försvinner – och nya skapas.

BFUFs nya rapport Tillväxtbransch i förändring ger en bild av hur besöksnäringen kan se ut år 2030 när det gäller antalet anställda, visar på nya typer av kompetenser som kan tillkomma och beskriver hur branschens utbildning behöver anpassas.
Utgiven i juni 2018.

Ladda ner hela rapporten här.
Ladda ner en sammanfattning av rapporten här.

Price: 0 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Tillväxtvärk

Behovet av personal med branschspecifik utbildning är stort. Beräkningar visar att personalstyrkan inom hotell- och restaurangbranschen kommer att behöva öka med upp till 50 000 personer per år fram till 2023. Att hitta, utveckla och behålla kompetens blir därför den centrala frågan under de närmaste tio åren. I dagsläget uppfyller gymnasieutbildningarna inte branschens behov, enligt branschen själv. Rapporten visar bland annat att såväl arbetsgivare som anställda vill ha ökade kunskaper om ledarskap, arbetsledning, ekonomi, budgetering, lagar och avtal, arbetsmiljö och säkerhet. Rapporten presenteras av Malin Ackholt, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket och Göran Andersson, ledamot i Visitas styrelse, ordförande och vice ordförande i UHR. 
Utgiven i januari 2014.

Price: 0 SEK

Loading Uppdaterar varukorg…

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm