fbpx

I Västra Götaland blir det allt vanligare att använda validering för att hitta kompetenta kockarEn av de branscher som mest törstar efter kompetens är den offentliga måltidsverksamheten. Med allt färre som utbildar sig till kockar och med stora pensionsavgångar framöver är problemet att bemanna köken med kompetenta kockar en stor utmaning. Samtidigt har flera i den befintliga personalstyrkan många års erfarenhet från storkök. Kan validering vara en möjlighet?

Gunilla Eek, Validering Väst är projektsamordnare för Validering Kock Västra Götaland.
 Fotograf Per Myrehed
– Validering Västs roll som stödfunktion för validering och möjligheten att samverka med en bransch, i detta fall UHR har varit mycket lyckat, säger Gunilla Eek. Vi tar vara på alla tillfällen att sprida konceptet ”Validering kock Västra Götaland” vidare. Foto Per Myrehed

 

Validering Väst är en del av Västra Götalands kompetensplattform och ger stöd till regionens 49 kommuner i alla typer av frågor som gäller validering. Uppdraget är att få till fler valideringar av god kvalitet i regionen, både för branscher och inom den formella utbildningen.


Utan papper inget jobb
Det behövs kockar och kanske finns de redan, resonerar man. Men ingen vet exakt vilka kunskaper någon har när dokumentation saknas, varken arbetsgivaren eller den anställda själv. Tvärtom kan självförtroendet ibland svikta när frågan om ens kompetens kommer på tal.

Våren 2015 möts Validering Väst och UHR, Hotell- och restaurangbranschens Utbildningsråd. UHR står just i begrepp att lansera branschens nya modell och metod för att validera kockar. Branschens validering visar sig vara den perfekta lösningen för att hitta kockar. Det leder till ett samarbete mellan Validering Väst, Skolmatsakademin* och UHR.


Pionjärerna

I november 2015 samlas representanter från 45 av Västra Götalands kommuner till Skolmatsakademins nätverksträff. Temat för nätverksträffen är ”Framtidens kompetensförsörjning”. UHR och Validering Väst presenterar nu tillsammans idén att testa branschens validering i de offentliga måltidsorganisationerna. UHR utbildar yrkesbedömarna och Validering Väst ger en kollegial handledarutbildning. Nu står frågan om validering kock i fokus – vilka kommuner vill vara med?

– Fem kommuner skrev på direkt, berättar Gunilla Eek från Validering Väst som tillsammans med UHR presenterade valideringsmodellen och idéen till samverkan i Västra Götaland. Projektet att validera kockar var igång!


Från pilotprojekt till kontinuerlig kompetensförsörjning

Efter en tid som pilotprojekt för att testa UHR:s valideringsmodell mot kock i de offentliga måltidsorganisationerna, är nu ”Validering Kock Västra Götaland” på god väg att bli en del av den kontinuerliga kompetensförsörjningen i regionens offentliga måltidsorganisationer.

Fram till idag har 27 yrkesbedömare utbildats och certifierats av UHR och 51 handledare utbildats av Validering Väst i ”kollegial handledning”. Kommuner som inom ”Validering kock Västra Götaland” har både certifierade yrkesbedömare och kollegiala handledare är Lilla Edet, Tranemo, Vänersborg, Borås Stad, Ulricehamn, Ale, Mark, Munkedal, Trollhättan Kunskapsförbundet Väst, Töreboda Kanalskolan, Skara och Orust.


Ett tjugotal kockar senare

Under år 2016 fick de kommuner som validerade förstärkning med ett tjugotal nya kockar, alla från den egna personalstyrkan. För den som arbetat länge i kök och fick sin kompetens synliggjord och dokumenterad blev det ett lyft som också innebar en värdefull personlig utveckling.

– Under en valideringsprocess synliggörs vad personen (validanden) kan, men att det också visar eventuella kompetensluckor, säger Gunilla Eek. Då är det viktigt att erbjuda kompetenspåfyllnad.
Lösningen är arbetsplatsförlagt lärande inom den egna organisationen och här har Validering Västs kollegiala handledarutbildning blivit ett framgångsrikt verktyg.

– Våra kollegiala handledare kan utbilda den som behöver förstärka sin kunskap i något område, under det reguljära arbetet i köket, fortsätter Gunilla Eek. Handledarna fungerar också som ett stöd till yrkesbedömare och validand under valideringen, till exempel när yrkesbedömaren inte är med vid varje moment.


Nu börjar även sjukhusköken validera

Den offentliga köksverksamheten har nu spridit sig från kommunala offentliga kök inom skolmåltid och omvårdnad till regionens sjukhuskök. Sjukhusköken inom Sahlgrenska, Östra Sjukhuset, Mölndals sjukhus och Borås sjukhus SÄS har nu utbildade yrkesbedömare och kollegiala handledare och kan börja validera kockar inom sina organisationer.


Win win för alla

Kommuner har fasta kriterier för vad som krävs för att bli anställd som kock. Ofta är dessa kriterier kopplade till utbildning. Med Validering kock hittar man nu kockar bland sina egna anställda. Men man kan också provanställa någon som känns rätt för en position men saknar de formella kvalifikationerna, och validera personen under exempelvis en provanställning. Det blir en win win-situation där personen i fråga efter provanställningen får papper på vad hen kan. I bästa fall har arbetsgivaren hittat sin kock.


Något för andra regioner att ta efter

– Det har varit en jätterolig och inspirerande resa från november 2015 till nu, och det är ändå bara början, säger Gunilla Eek. Vi har skaffat oss mycket erfarenhet och ser att validering utifrån branschens modell är ett verktyg som måltidsorganisationerna kontinuerligt kan använda i sin kompetensförsörjning. Det ger också ett mycket bra underlag innan ett utvecklingssamtal eller inför en rekrytering.

Gunilla Eeks förhoppning är att det ska finnas möjlighet att validera kockar med UHR:s metod i alla Västra Götalands 49 kommuner. 

– Alla kommuner behöver inte ha certifierade yrkesbedömare utan kan samverka med en annan kommun. Exempelvis kan kommunerna byta validander med varandra. På så vis får vi ett inspirerande erfarenhetsutbyte kommunerna emellan.

* Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland som vänder sig till dig som är verksam inom skola och skolrestaurang.April 2017

Du är välkommen att ta kontakt med Gunilla Eek om du vill veta mer om hur man jobbar med kockbrist och validering i Västra Götaland:
gunilla.eek@valideringvast.se Telefon: 0708-801618 Mobil: 0708-801618

Vill du veta mer om nyttan av och hur det går till att validera kan du läsa här, ”validera din personal”.
 Har du frågor, till exempel om hur du kan använda validering i din organisation är du välkommen att kontakta oss på e-post eller ringa 08-762 74 30

 

 

 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm