fbpx

Hotell- och restaurangbranschens valideringsmodell


Modellen för att validera och synliggöra yrkeskompetens i branschen har arbetats fram av UHR,  hotell- och restaurangbranschens gemensamma yrkesråd. Den har också godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det garanterar tillförlitlighet och legitimitet och endast validering som genomförs enligt den här modellen, kan accepteras av branschen.

Tre komponenter garanterar kvaliteten på sikt: giltighet, transparens och likvärdighet.

Giltighet:
Valideringen sker utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Kompetenskraven uppdateras vid behov.

Transparens:
Valideringsmodellen har ett tydligt upplägg och arbetet att validera sker efter en strukturerad modell med checklistor. Tydlighet och transparens gör modellen lättillgänglig och är en förutsättning för att genomförandet ska bli så enhetligt som möjligt. 

Likvärdighet:
På nationell nivå genomförs valideringen på ett enhetligt och likvärdigt sätt. Den tydliga processen och enhetligheten i upplägget är grunden för att valideringen blir likvärdig och effektiv, var den än genomförs. Alla yrkesbedömare arbetar med samma material och följer de instruktioner som ingår. För att säkra kvaliteten och enhetligheten har instruktionerna integrerats i modellen.

 

Valideringsprocessen

Vid en validering följer man modellen som består av tre faser. Fas 1 är en teoretisk kartläggning som undersöker deltagarens yrkesrelaterade erfarenheter och säkerställer valideringsbehovet.  Här avgörs om det finns förutsättningar att gå vidare i valideringsprocessen.

Skärmklipp

Från kartläggningen i fas 1 kan man nu gå vidare till fas 2 eller fas 3, som är två olika vägar till validering:

– Fas 2 sker på en arbetsplats mot intyg enligt branschens krav för anställningsbarhet.Fas 2 och fungerar även som gesällprov.
– Fas 3 sker på en skola mot gymnasieskolans betyg.  

Varje delprocess har ett pedagogiskt syfte och står i relation till helheten.

 

 

 

 

 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm