fbpx

För en yrkeskunnig är inte språket ett problem, det kommer.
Scandic Hotels var första hotellkedjan som åtog sig att på nationell nivå översätta och utvärdera kunskaperna hos nyanlända kockar. Snabbspåret kock har initierats av regeringen och arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret. Turligt nog var branschens metod för validering precis sjösatt och kunde tas i bruk.

Nicholas Pope är Food & Beverage Manager på Scandic Klara i Stockholm och en av de första att utbilda sig till yrkesbedömare och börja validera. Hans erfarenheter av validering så här långt är goda. Foto Per Myrehed

 

Scandic Hotels var snabba att förstå både samhällsnyttan men också hur man kunde hitta duktigt yrkesfolk till bristyrket kock. En av de första att genomgå UHR:s utbildning och certifiera sig till yrkesbedömare är Nicholas Pope som är Food & Beverage Manager på Scandic Klara i Stockholm. Hans erfarenheter av validering så här långt är goda.

– När Scandic Hotels bestämde sig för att satsa på validering för nyanlända förstod jag direkt nyttan. Kanske för att jag själv är invandrare och hade behövt få mina kockkunskaper validerade. Det viktigaste för att komma igång i ett nytt land är yrkeslivet. Där får man arbetskamrater och lär sig språket och kulturen.

Även köksmästaren är nu yrkesbedömare 

Nicholas Pope hade, precis som de han nu öppnar dörren för, inga kontakter eller ingångar i samhället eller på jobbmarknaden när han kom till Sverige. Men han hade det viktigaste, sitt yrke, en flickvän och motivationen.

– Jag har alltid velat hitta sätt att hjälpa folk in i branschen. En validering ger ett intyg på vad man kan, ett papper som man kan söka jobb på. För den som har arbetat och saknar betyg är det värdefullt. De vi nu validerar har flytt hit, inte flyttat hit, och det kräver lite extra lyhördhet och respekt.

I köket på Scandic Klara är Abdelkader Dali köksmästare och även han är utbildad yrkesbedömare. I teamet arbetar tre till fyra kockar, alla hjälps åt med bedömningen.

– De validander vi haft har varit motiverade, lojala och ambitiösa. Kort sagt slipper vi helt de problem som man ofta har med till exempel unga elever som ska praktisera.


Hantverksmässig bedömning

Rent praktiskt var det lätt att komma igång med valideringarna tycker Nicholas Pope.

– Vi hade redan ett system där vi kan ta in dem vi tror på för att kunna göra en bedömning, lite som en provanställning. Men för validering krävs lite mer planering, till exempel färdiga arbetsuppgifter för varje dag.

Lite tid för lite socialt prat i slutet av dagen tycker Nicholas Pope är viktigt. Men man behöver inte ge daglig feedback eftersom validering är en bedömning, inte utbildning eller handledning. Istället noteras validandens kunskaper i webbverktyget.


Ett råd till den som vill börja validera?

– Avsätt tid och resurser. Samtidigt är det ändå inte så mycket jobb, handledning är mer krävande. Ta det för vad det är, det handlar om att iaktta och bedöma gentemot anställningsbarhet.

Nicholas Pope, Food & beverage manager på Scandic Klara understryker vikten av planering i valideringen. Det viktigaste i valideringsverktyget är översatt till arabiska och engelska, något Anas Rajab som valideras uppskattar. Foto Per Myrehed

Mot slutet av de tio dagar som en validering tar, avsätter Nicholas Pope ett par timmara samtal kring intyget som är resultatet av valideringen. Det validanden eventuellt inte fått godkänt på sammanfattas på ett kompletteringsutlåtande.

– De flesta är anställningsbara på olika nivåer inom yrket, sammanfattar Nicholas Pope. Hamnar man rätt så lär man sig yrket genom att arbeta. Hittills har tre av tio har fått godkänt i allt och kunnat ta ut en kockgesäll och börja arbeta direkt. För en yrkeskunnig behöver inte språket heller vara ett problem, det kommer.

Mars 2017Vill du veta mer om nyttan av och hur det går till att validera kan du läsa här, ”validera din personal”.
Har du frågor, till exempel om hur du kan använda validering i din organisation är du välkommen att kontakta oss på e-post eller ringa 08-762 74 30

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm