Validera din personal


Besöksnäringen växer. Kraven på lunchmatsalar och offentliga kök ökar. Samtidigt är en av branschens största utmaningar just nu att hitta kompetent personal. Men tänk om de redan finns på jobbet?

Din personal kan ha kompetensen du behöver

Många i branschen har jobbat i många år men saknar dokumentation på vad de kan. Kanske är det bara något som behöver kompletteras för att de till exempel ska kunna titulera sig kock och ta ut en gesäll.

Validera din personal

Så här kan du använda UHR:s validering:
– Nyrekrytering: Rekrytering internt inom organisationen från en tjänst till annan
– Vid utvecklingssamtal: Visar vad någon kan men också på eventuella kunskapsluckor som kan behöva fyllas igen
– Omorganisation: vem kan vad, visa hur organisationen behöver förstärkas
– Kvalitetssäkring/gesäll: Får validanden godkänt på alla moment kan hen ansöka om gesällbrev. Läs mer om gesäll här. 

Utbilda egna yrkesbedömare eller använd befintliga

Det finns två sätt för att validera. Det ena är att kontakta en yrkesbedömare, du kan till exempel söka på kartan på Hitta yrkesbedömare. Hittar du ingen som passar så kontakta oss gärna (se nedan).

Det andra alternativet är att utbilda egna yrkesbedömare – om egen personal ska valideras är det lämpligt om hen byter arbetsplats och valideras på annan enhet i organisationen. Om det finns ett sådant intresse, ansöker dessa personer via Bli yrkesbedömare.

Goda exempel

Framför allt restauranger och storhushåll använder idag UHR:s validering för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Självklart är det också positivt för den som valideras och som får en yrkesidentitet. Regerings satsning på Snabbspåret kock för nyanlända svenskar har engagerat många arbetsgivare. Läs gärna vad arbetsgivare och chefer inom olika verksamheter tycker.

 

UHR utbildar yrkesbedömare. Fas 1: Yrkesbedömaren kartlägger en validand. Fas 2: Valideringen sker på en arbetsplats. Resultatet blir ett intyg och möjlighet att ta gesäll. Kostnaderna för utbildning och användandet av verktyget samt yrkesbedömarens nedlagda tid, finansieras av beställaren. Det kan till exempel ske via en upphandling eller på beställning.

 

Branschen har drivit på

Branschens parter har under flera år arbetat fram en modell och en metod att validera praktisk kunskap. Möjligheten att validera erbjuds nu inom fyra yrken; kock, servering, hotellreception och hotellkonferens. Den som är erfaren inom sitt yrket och vill ha dokumentation på sin kompetens bedöms på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt. Och det går snabbt, max tio dagar. Som arbetsgivare kan du rikta din insats jämfört med att planlöst skicka någon på kurser.

Har du frågor kring validering och snabbspåret så är du välkommen att kontakta oss på UHR, via mejl eller på telefon 08-762 74 30.