Vi är
hotell Restaurangbranschens
gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet. Läs mer

Branchens validering mot anställningsbarhet Läs om validering här

Se bilderna och läs kommentarerna från Yrkesbedömarkonferensen 2017!

Läs mer

Vill du bli yrkesbedömare och få branschens förtroende att validera inom ditt yrke?

Läs mer

Sodexo vill lösa krav på utbildade kockar med validering

Läs mer

Validerades till kock efter 25 år i kök – och klarade gesäll.

Läs mer

Förlängd anmälan till Rikskonferens 2017

Läs mer

Gustav tävlar för Sverige i matlagning under WorldSkills i oktober

Läs mer