Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

Att få sina kunskaper validerade kan leda till en snabb anställning inom besöksnäringen, men ännu är många ovetande om att möjligheten finns. (Besöksliv)

Läs mer

Konferens för lärare och rektorer inom programmen Hotell och turism samt Restaurang och livsmedel

Läs mer

UHR söker tävlande till Yrkes-EM i Graz, Österrike 2020

Läs mer