Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

Konferens för lärare och rektorer inom programmen Hotell och turism samt Restaurang och livsmedel

Läs mer

Läs decembers nyhetsbrev!

Läs mer

Elias, Jolanda och William tävlar för Sverige i KAZAN!

Läs mer

Guld och bronsmedalj till Sverige i Yrkes-EM!

Läs mer

Ny rapport om besöksnäringen år 2030.

Läs mer

”Gesällen är bra att ha på sikt!” Nicklas von Elling är kock och har just klarat gesällprovet.

Läs mer