Vi är
hotell Restaurangbranschens
gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet. Läs mer

Fler snabbspår för kockar kommer igång under hösten – och i fler städer

Läs mer

Josefin blev först med gesäll i receptionsyrket – nu ligger vägen mot drömyrket öppen

Läs mer

Nu för beställning, Carin Ingelssons nyskrivna bok om serveringsyrket.

Läs mer

Filmer om serveringshantverket

Läs mer