Vi är
hotell Restaurangbranschens
gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet. Läs mer

Branchens validering mot anställningsbarhet Läs om validering här

Sex unga talanger tävlar i servering och kök på Yrkes-SM i april.

Läs mer

Emil Fäldt klar för tävling på Euroskills 2018 i hotellreception.

Läs mer

Det svenska måltidsundret. Boken om Sveriges gastronomiska resa.

Läs mer

Läs vårt nyhetsbrev

Läs mer

Allt fler får sina yrkeskunskaper godkända – artikel i DN

Läs mer

UHR söker tävlande till Euroskills i Budapest 2018

Läs mer