Vi är
hotell Restaurangbranschens
gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet. Läs mer

Branchens validering mot anställningsbarhet Läs om validering här

Validerades till kock efter 25 år i kök – och klarade gesäll.

Läs mer

Nu kan du som går ut gymnasiets RL- eller HT-linje få stipendium för gesällbrev.

Läs mer

Euroskills i Göteborg 1-3/12 2016.

Läs mer

Nu för beställning, Carin Ingelssons nyskrivna bok om serveringsyrket.

Läs mer