Vi är
hotell Restaurangbranschens
gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet. Läs mer

Branchens validering mot anställningsbarhet Läs om validering här

Allt fler får sina yrkeskunskaper godkända – artikel i DN

Läs mer

UHR söker tävlande till Euroskills i Budapest 2018

Läs mer

Beställ bok om serveringsyrket.

Läs mer

Se bilderna och läs kommentarerna från Yrkesbedömarkonferensen 2017!

Läs mer

Vill du bli yrkesbedömare och få branschens förtroende att validera inom ditt yrke?

Läs mer

Sodexo vill lösa krav på utbildade kockar med validering

Läs mer