Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

Branschens validering mot anställningsbarhet.

Konferens för lärare och rektorer inom Hotell-och turismprogrammet och Restaurang-och livsmedelsprogrammet

Läs mer

Läs decembers nyhetsbrev!

Läs mer

Elias, Jolanda och William tävlar för Sverige i KAZAN!

Läs mer

Guld och bronsmedalj till Sverige i Yrkes-EM!

Läs mer

Ny rapport om besöksnäringen år 2030.

Läs mer

”Gesällen är bra att ha på sikt!” Nicklas von Elling är kock och har just klarat gesällprovet.

Läs mer