Vi är
hotell Restaurangbranschens
gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet. Läs mer

Valideringsdelegation besöker UHR och snabbspåret för kock

Läs mer

Nu för beställning, Carin Ingelssons nyskrivna bok om serveringsyrket.

Läs mer

UHR presenterar snabbspåret i Bryssel

Läs mer

Filmer om serveringshantverket

Läs mer