Vi är
hotell Restaurangbranschens
gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet. Läs mer

Branchens validering mot anställningsbarhet Läs om validering här

Sodexo vill lösa krav på utbildade kockar med validering

Läs mer

Nu kan du som går ut gymnasiets RL- eller HT-linje få stipendium för gesällbrev.

Läs mer

Gustav tävlar för Sverige i matlagning under WorldSkills i oktober

Läs mer

Sofie tävlar för Sverige i servering under WorldSkills i oktober

Läs mer