Vi är
hotell Restaurangbranschens
gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens utbildningsråd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Med vår samlade kompetens arbetar vi för att höja branschutbildningarnas status. Vi driver att utbildningarna inom hotell- och restaurangbranschen ska prioriteras och hålla hög kvalitet. Läs mer

Branchens validering mot anställningsbarhet Läs om validering här

Euroskills i Göteborg 1-3/12 2016.

Läs mer

Akut brist på kockar i landet, men snabbspåret en lösning – här är TV4-inslaget från Scandic Tringeln i Malmö

Läs mer

Josefin blev först med gesäll i receptionsyrket – nu ligger vägen mot drömyrket öppen

Läs mer

Nu för beställning, Carin Ingelssons nyskrivna bok om serveringsyrket.

Läs mer