Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

Vilka blir årets nationella yrkeslärare?

Läs mer

Nicholas Pope Scandic Hotels berättar varför han tycker att det är viktigt att validera

Läs mer

Välkomna till den elfte upplagan av Rikslärarkonferensen.

Läs mer

Läs vårt nyhetsbrev!

Läs mer