fbpx

Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

"Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag"

Läs mer

UHR släpper ny bok om marknadsföring!

Läs mer

Vill du veta mer om validering?/ Would you like to know more about validation?

Gå till validering