Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

Vi söker tävlande till Yrkes-VM i Shanghai 2021

Läs mer

Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning

Läs mer

Nicholas Pope Scandic Hotels berättar varför han tycker att det är viktigt att validera

Läs mer