fbpx

Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

Projektledare sökes för att uppdatera branschens valideringsmodell inom besöksnäringen.

Läs mer

Ny webbutbildning från Prevent "Schyst på jobbet!"

Läs mer

Yrkes-VM "Special Edition" 2022 är nu avslutad

Läs mer