Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

Kajsa och Padma blev årets yrkeslärare

Läs mer

Nicholas Pope Scandic Hotels berättar varför han tycker att det är viktigt att validera

Läs mer

UHR söker tävlande till Yrkes-EM i Graz, Österrike 2020

Läs mer