Vi är hotell & Restaurangbranschens gemensamma yrkesråd

UHR är besöksnäringens yrkesnämnd. Vi har sakkunskaperna som driver branschens utveckling framåt. Vårt mål är att öka branschutbildningarnas status, bidra till ökade karriärmöjligheter i branschen och tillgodose branschens behov av kompetent arbetskraft. Läs mer

Uttagning till yrkeslandslaget för VM i Shanghai 2021

Läs mer

Validering av kockar i offentliga kök – Så här går det till

Läs mer

Vill du veta mer om validering, hur det går till eller hur du blir yrkesbedömare?

Gå till validering