fbpx

Validera din personal (ny)


Validera din personal
UHR har tagit fram ett verktyg som kan användas för att validera kompetens i yrkena kock, servering, hotellreception och konferens. Genom valideringen kartlägger, bedömer och värderar man en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, det vill säga dennes reella kompetens. Målet är anställningsbarhet.

Validering kan användas vid till exempel nyrekrytering, intern rekrytering, karriärutveckling, utvecklingssamtal eller omorganisation.

Hela valideringsprocessen kan genomföras på cirka tio dagar.

Mer om valideringsprocessen.
Läs mer om UHRs valideringsmodell och om valideringens fördelar i broschyren: Branschens modell validerar mot anställningsbarhet.
Läs mer på faktabladet Information till arbetsgivare.

För mer information, kontakta oss.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm