Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning


Ta makten över kompetensförsörjningen!

Med smak för kunskap är ett ESF-projekt med fokus på kompetensförsörjning i offentliga kök Inom såväl den offentliga som privata måltidssektorn finns idag en gemensam utmaning när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen av utbildad kökspersonal och i synnerhet kockar. I takt med att branschen växer har tillströmningen av nyutbildad personal dessvärre minskat radikalt och därför måste man hitta nya vägar för att tillgodose branschens behov.Inom projektet har en handbok kring kompetensförsörjning inom offentlig måltid arbetats fram. Ta del av framgångsfaktorer, processer och modeller och råd & tips. Ladda ner handboken här eller skicka ett mejl  maltidsverige@ri.se för att få ett tryckt exemplar till dig!

Handboken har tagits fram i ”Med smak för kunskap” som är ett ESF-projekt med fokus på kompetensförsörjning i offentliga kök.

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm