Validera dina kompetenser


Just nu är din kompetens viktigare än någonsin!
Säkra att den möter branschens krav på anställningsbarhet.

Har du arbetat som kock, serveringspersonal, hotellreceptionist eller konferensvärd/värdinna men saknar formella intyg, kan din kompetens valideras. Det tar max 10 dagar – validering är ingen utbildning, du visar vad du kan på en arbetsplats.

Följ länken för vidare information.

 

Har du jobbat flera år i storkök, på restaurang eller hotell men saknar utbildning? Kanske jobbar du på timmar och vill ha fast anställning? Med ett intyg på att du kan ditt yrke, till exempel kock, kan du konkurrera på arbetsmarknaden.

Du måste ha arbetslivserfarenhet inom yrket för att kunna valideras. Validering är alltså ingen utbildning.

Validera dina kompetenser enligt branschmodellen – så går det till

Du hittar yrkesbedömare som är verksamma inom aktuellt yrke på en arbetsplats här på Hitta yrkesbedömare. Kontakta en lämplig yrkesbedömare och kom överens om nästa steg. Då får du också en offert på vad det kommer att kosta. Valideringen är uppbyggd i två faser:

Fas 1 tar fyra till sex timmar och sker i en dialog med en certifierad yrkesbedömare som är erfaren och kunnig inom yrket. Ni samtalar om kompetens, erfarenhet och konkreta kunskaper. Tillsammans kommer ni fram till om du ska gå vidare. Gör du det är bedömningen att du står nära anställning.

Fas 2 är en praktisk bedömning på fem till tio dagar som leder till intyg. Den utförs i produktion till exempel i en restaurang eller på ett hotell.  Yrkesbedömaren bestämmer hur lång tid som behövs för att validera dina kunskaper.

Anställningsbar utifrån arbetsgivarens krav och behov

Efter den praktiska valideringen i Fas 2 får du ett intyg på vad du kan. Saknar du vissa kunskaper får du även ett kompletteringsutlåtande. Ta med bägge dessa papper när du söker jobb. Framför allt kan du fylla på med de kunskaper du saknar och göra om valideringen i Fas 2 för att få en gesäll (yrkesbevis).

Godkänt i allt? Grattis då kan du ta ut en gesäll!

Är det gesäll du är ute efter ska du ha godkänt i alla moment i den praktiska valideringen i Fas 2. Du kan ansöka om gesäll hos Hantverksrådet. Läs mer här om Gesäll.

 

GDPR måste godkännas  – om inte sker en annan process

Viktigt att du som yrkesbedömare informerar om GDPR. det handlar om att validandens personuppgifter hamnar i UHRs system.

 

Intygen skickas till validanden efter utförd validering och om validanden kommer överens med sin arbetsgivare om att intygen ska skickas till arbetsgivare, skall validanden meddela detta till Anna Ålund: anna.alund@uhr-utbildning.se

Intygen skickas ingen annan stans.

 

Om validanden inte godkänner GDPR måste yrkesbedömaren kontakta Anna Ålund innan valideringen avslutas för då sker en annan process än den ordinarie. UHR måste alltid granska valideringen innan den blir godkänd.

Valideringen måste alltid genomföras som vanligt men vi fyller då i personuppgifterna på andra sätt för att skydda validanden. En yrkesbedömare får aldrig hitta på en egen process. 

Validera kunskaper mot betyg – så går det till

Fas 3 innebär att du efter Fas 1 istället valideras mot betyg på ett lärosäte av en behörig yrkeslärare som även är certifierad yrkesbedömare. Då väljer du just de kurser du behöver komplettera med. Detta är ett bra sätt att komplettera sina betyg om du vill söka till högre studier. Läs mer här om Validera mot betyg.


För ytterligare frågor mejla uhr-utbildning eller ring oss på 08-7627430.

 

 

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm