Validering


Tillsammans med företrädare från branschen samt lärare från Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (HT och RL) har UHR arbetat fram en metod för validering. Den används inom fyra yrken: Kock,  Servering, Hotellreception och Hotellkonferens. Inom dessa yrken erbjuds flera möjligheter för den som vill utveckla sig inom sitt yrke eller för en arbetsgivare som vill satsa på sin personal.

Nicholas Pope, Food & Beverage manager på Scandic Klara understryker vikten av planering i valideringen. Här tillsammans med Anas Rajab, en av flera som validerats på Scandic Klara och blivit godkänd som kock. Foto Per Myrehed

Flera möjligheter

Inom hotell- och restaurangbranschen är det många som saknar papper på sin kunskap. Genom att validera sina kunskaper omvandlas det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap. Validering är alltså inte utbildning eller praktik utan en metod som leder till ett skriftligt kunskapsbevis.

Det finns flera möjligheter. Väljer man branschens validering kan man få ett intyg på vad man kan och ett utlåtande om vilka kunskapsluckor som behöver fyllas. Klarar man valideringen utan anmärkning har man nått nivån för ett yrkesbevis och kan ta ut gesäll. Man kan också välja att validera sina kunskaper  i vissa kurser inom yrkesskolans HT- och RL-program mot betyg. 

För arbetsgivaren

Läs gärna mer om vad validering kan innebära för din verksamhet här på Validera din personal

Hotell- och restaurangbranschens validering ger intyg

Branschens validering genomförs utifrån de aktuella kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Dessa krav uppdateras vid behov. Metoden är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är också den enda vägen för den som vill ta gesäll.

Administrativa avgifter till UHR

Fas 1:   2 500 kr

Fas 2:   3 500 kr

Läs mer om hur en validering i Fas 1 och Fas 2 går till  här. Vill du veta mer om gesäll kan du läsa här.

Yrkesskolans validering av kurser inom HT- och RL-programmet ger betyg

Administrativa avgifter till UHR

Fas 1:   2 500 kr

Fas 3:  2 500 kr

Här läser du hur en validering i Fas 1 och Fas 3 mot betyg går till.

Generellt

Utöver dessa kostnader kan yrkesbedömaren vilja ha ersättning för material, tid och arbete. Kontakta yrkesbedömaren och be om ett pris. 
Obs! UHR är ett utbildningsråd och kan inte ge bidrag till validering eller påverka vad yrkesbedömaren önskar i ersättning för sin tid och arbete.

Har du frågor kring validering och snabbspåret så är du välkommen att mejla oss på UHR. Du kan också ringa oss på 08-762 74 30.

 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm