fbpx

Validering synliggör kunskaper


Många som arbetar på restauranger och i offentliga kök har lång och gedigen arbetslivserfarenhet inom yrket men saknar formella intyg på sin kompetens. Validering är en metod för att synliggöra kunskaper då det saknas formella intyg eller betyg.

UHR erbjuder validering utifrån de kompetenskrav för anställningsbarhet som branschen efterfrågar. Intyget är likvärdigt en treårig yrkesutbildning om valideringen leder till yrkestitel. Bakom metoden som är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan står både arbetsgivare och fack. Det är också den enda vägen för den som vill ta gesäll.

Sedan 2015 har validering av kockyrket ökat. Vanligast är att måltids- och köksbiträden som saknar formell utbildning valideras till kockar och får en yrkestitel med hjälp av validering. Kanske finns de kockar ni behöver redan bland er befintliga personal?

Flera kommuner har löst kompetensförsörjningen av kockar med hjälp av hotell- och restaurangbranschens validering. När  ni hittar kockarna i den egna organisationen uppstår möjligheter att rekrytera nya måltids- och köksbiträden och ni skapar en karriärtrappa för individen.

Så går en validering av kockyrket till

Valideringen görs på en arbetsplats i ett kök, aldrig i ett metodkök. Den som valideras arbetar då som kock för att visa att och hur väl hen behärskar yrket. Den som validerar någons kompetenser måste vara kock och certifierad yrkesbedömare. Certifieringen har man med sig resten av yrkeslivet.

 

I Borås hittar man kockar bland dem som jobbat länge men saknar dokumentation på sina lunskaper. Valideringarna utförs av tre erfarna kockar, Soile Johansson på Bredaredsskolan (andra vänster), Anna Steen Kristinebergskolan (ej i bild) och Gerd Andersson på Milstensgården (andra höger). Foto Per Myrehed

Läs mer om Borås kommun här

 

Certifiering till yrkesbedömare tar en dag, engångskostnad: 6 000 kronor.

Till stöd för valideringen finns ett digitalt verktyg med bedömningskriterier som alla yrkesbedömare använder. Man kan utbilda egna yrkesbedömare eller använda befintliga i olika kök. Med en egen certifierad yrkesbedömare tillkommer enbart den administrativa kostnaden per valideringsfas (per individ som valideras).

Administrativ avgift, totalt per validering: 6 000 kronor

Först sker en kartläggning med självskattning för att se om en praktisk validering är ett möjligt nästa steg. Det här tar ca fyra timmar.

Sedan görs en praktisk bedömning i kök som leder till intyg. Denna fas tar  fem till maximalt tio dagar .

Bedömningen kan ge ett intyg på kocktitel. Visar valideringen att vissa kompetenser saknas så bifogas ett kompletteringsutlåtande. Efter  komplettering kan den praktiska valideringen göras om för att  uppnå ett yrkesbevis på kock.

Vad vinner kommunen på att validera någon?

Utbildningsrådet för hotell och restauranger har tagit fram valideringsmodellen för kompetensförsörjning. Den är kostnadseffektiv,  istället för att låta någon gå en lång utbildning trots att man redan har kunskaperna.

Yrkesbedömaren kan göra en validering för att
– rekrytera internt inom organisationen från en tjänst till annan
– kvalitetssäkra köket och höja personalens kompetens
– ge en signal till personalen om hur viktiga de är 
– användas vid övertalighet och omställning – rekrytera

 

Yvonne Licke (vänster)är efter validering kock och har gesällbrev. Jenny Ahlgren ser fram mot att kunna använda UHR:s validering som verktyg för att hitta fler kockar. Foto Per Myrehed

Läs mer om Vänersborgs kommun här.

Här kan du läsa om Validering Väst som är en del av Västra Götalands kompetensplattform och ger stöd till regionens 49 kommuner i alla typer av frågor som gäller validering. 

 

Intervju med Lars-Olof Wengelin, HR-chef i Sollefteå kommun maj 2019

 

”Vi som arbetsgivare måste kunna kvalitetssäkra våra kök”

 

Lars-Olof Wengelin är HR-chef i Sollefteå kommun och tycker att det roligaste i jobbet är att kunna erbjuda människor en utveckling. Sollefteå ingår i ett nystartat projekt, Målbild Måltid som drivs av Region Västernorrland tillsammans med Sollefteå kommun, Kommunal och UHR utbildning. Ett av projektets mål är att med hjälp av validering hitta kockar bland de erfarna måltidsbiträden som arbetar i köken.

– Kraven har höjts på nästan alla yrken, men framför allt behöver vi fler kockar, något som vi tror att valideringen ska hjälpa oss med. Idéen kom från vår kostchef Jonny Olsson som efter att ha pratat med regionens utbildningsansvariga om bristen på kockar, kontaktade mig, säger Lars-Olov Wengelin.

Projektet har inspirerats av Validering Väst, som i flera år framgångsrikt arbetat med validering som en metod att att utforska, identifiera och värdera individers kompetens, bland annat i kockyrket. I valideringen använder man den metod och det verktyg som Utbildningsrådet för hotell och restauranger tagit fram och som är den validering som kan leda till gesäll.

UHR utbildning certifierar kockar och administrerar intygen. Sollefteå kommuns kockar som blir yrkesbedömare genomför valideringar på sina arbetsplatser.

– Det är roligt att Sollefteå kommun ser möjligheterna med validering och kommer att utbilda flera av sina erfarna kockar till yrkesbedömare. Kommuner runt om i landet använder validering för att identifiera kockar bland sin egen personal och det fungerar väldigt bra, säger Anna Ålund som är verksamhetschef på UHR utbildning.

För att bli certifierade yrkesbedömare ska kockar med gedigen arbetslivserfarenhet genomgå en dags utbildning då de lär sig att validera och att använda det digitala verktyget. Sedan har de rätt att validera och att utfärda yrkesbevis för kock.

– Från och med i höst ska den som saknar formell yrkeslegitimation kunna få sin kompetens synliggjord av våra yrkesbedömare. Om den som validerats når kocktiteln, kan hen söka arbete som kock. Om valideringen visat på behov av kompletteringar, kan individen utbilda sig och sedan validera igen för att nå kocktiteln, säger Lars-Olov Wengelin.

Målet är att måltidspersonal från hela länet ska kunna komma till Sollefteå för att genomföra en yrkesvalidering.

– Vi ser två spår. Dels att erbjuda de måltidsbiträden som ofta hoppat in som kock chansen att få en yrkestitel. Dels att erbjuda de som redan är kockar möjligheten att ta gesäll.

Lars-Olov Wengelin ser också möjligheten att erbjuda validering till ”timmisarna”, de som rycker in vid behov, genom kommunens bemanningsföretag, HR Bemanning.

– Där finns massa kompetens, efter en validering vet de vad de kan behöva utbilda sig i och kan själva välja att satsa på det.

– En del ser det här som en välkommen utmaning, andra kan vara lite ängsliga. Med respekt för att vi alla är olika och kan behöva mer eller mindre tid på oss för att kliva på förändringståget, så hoppas vi att många kommer att våga ta chansen att utvecklas.

– Vi som arbetsgivare ska kunna kvalitetssäkra våra kök och det känns bra att ha ett instrument för det, liksom det är positivt för medarbetarnas självkänsla, säger Lars-Olov Wengelin.

 

Vill du veta mer om nyttan av och om hur du kan använda validering i din organisation är du välkommen att kontakta oss. 

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger, c/o Visita, Box 3546, 103 69 Stockholm